Tidligere studerende: Derfor læste vi Afrikastudier

Interview med Ida Zilmer Johansen, MA i Afrikastudier (2016-2018), nu ansat som fuldmægtig i Erhvervsstyrelsen

Hvorfor ville du gerne læse Afrikastudier?

Billede af Ida Zilmer Johansen

Jeg er født og opvokset i Nairobi i Kenya og har derfor altid haft en interesse for især Østafrika. Derudover tiltalte CAS’ struktur på uddannelsen mig meget, ikke mindst fordi man på 3. semester bliver har mulighed for at tage på udveksling eller feltarbejde og dykke ned i et specifikt emne. Og så gav CAS mig plads til at udforske min interesse for den postkoloniale tilgang. 

Har uddannelsen levet op til dine interesser?

Overordnet har jeg været ret tilfreds med undervisningen og strukturen på uddannelsen. Jeg trives godt i at dykke ned i specifikt emne, man selv kan vælge, og det kan man på CAS. Det føles lidt, som at man skræddersyr sin egen uddannelse, hvilket er en af årsagerne til, at jeg søgte ind.

Hvad har du kunnet bruge den til?

Mit nuværende arbejde er på ingen måde Afrikarelateret, men det, CAS har givet mig, er egenskaberne til at gå til stort set alle samfundsfaglige og kulturelle problemstillinger. Det er noget, man kan bruge i mange arbejdssammenhænge, særligt generaliststillinger. CAS var også en god kombination af faglige profiler og forskellige teoretiske tilgange og fag. Der var også meget diversitet blandt de studerende. Alt dette tror jeg bidrager til, at man kan tilgå mange stillinger, som ikke nødvendigvis er Afrika-relaterede.

Hvad er det bedste ved Afrikastudier, og hvad har været udfordrende?

Det bedste er, at man har mulighed for at skræddersy sin egen uddannelse og fx kan tage på feltarbejde. Man opbygger på sin vis sin egen kandidat og kan specialisere sig inden for det område, man gerne vil.

En udfordring er nok, at uddannelsens titel kan virke misvisende, fordi man ikke bare studerer så stort et kontinent med så stor diversitet. Og hvis jeg fx fortæller en person i Danmark, at jeg har en kandidat i Afrikastudier, oplever jeg tit, at der antages, at jeg ved alt om Afrika. Det gør jeg naturligvis ikke.

Hvordan er studiemiljøet?

Studiemiljøet på CAS er rigtig attraktivt, fordi alle har en stor interesse i at bruge tid sammen og lære hinanden at kende. Mange af de studerende er internationale og har derfor ikke et stort netværk i Danmark. Noget af det vigtigste for mig var at være et sted, hvor der ikke var konkurrence blandt de studerende. Jeg trives godt med følelsen af at være medstuderende og ikke være konkurrenter. Og sådan føltes det på CAS.

Interview med Toke Arnoldi, MA i Afrikastudier (2017-2020), ansat som fuldmægtig i Udenrigsministeriet

Billede af Toke Arnoldi

Hvorfor ville du gerne læse Afrikastudier?

Jeg har altid interesseret mig meget for de udviklingsmæssige og politiske forhold på det afrikanske kontinent og også rejst der mange gange. Det tiltalte mig meget at skulle beskæftige mig med, hvad der foregår på kontinentet.

Har uddannelsen levet op til dine interesser?

Ja, helt bestemt. Det overraskede mig, at studiet i bund og grund ikke kun handler om Afrika, men mere er en form for en kritisk tilgang til vores verden og samfund, som tager udgangspunkt i Afrika. Man kan bruge de værktøjer man får på CAS til at forstå andre geografiske kontekster.

Hvad har du kunnet bruge den til?

Jeg har udviklet en kritisk tilgang til meget af det, jeg arbejder med. Og lært at sætte spørgsmålstegn ved den måde, ting bliver gjort på, og kritisk reflektere over fx arbejdsgange.

Hvilke udfordringer har du mødt?

Jeg blev overrasket over, hvor bredt studiet er. Der blev jeg udfordret ift. mine egne interesser, som var mere politisk præget. Uddannelsen beskæftiger sig også med religion og antropologi, som jeg havde et mindre kendskab til, men blev positivt overrasket over.

Hvad synes du om studiemiljøet?

Studiemiljøet var virkelig godt. Det første år brugte vi meget tid sammen, da vi havde undervisning sammen, mens at de fleste af os det andet år tog på udveksling eller feltarbejde. Fordi det er et mindre studie, får man skabt et godt og nært miljø, hvor alle deler den samme interesse, nemlig Afrika.