Kandidat i bæredygtigt tropisk skovbrug – Københavns Universitet

Kandidat i bæredygtigt tropisk skovbrug (SUTROFOR)

På uddannelsen i bæredygtigt tropisk skovbrug får du den bedste undervisning i tropisk skovbrug i Europa. Med denne enestående, forskningsbaserede uddannelse tilegner du dig de nødvendige kompetencer til at arbejde med problemstillinger inden for tropisk skovbrug.

Uddannelsen er engelsksproget.

Som kandidat i bæredygtigt tropisk skovbrug (SUTROFOR) arbejder du med de stigende udfordringer, som er forbundet med bæredygtigt tropisk skovbrug.

Du bliver ekspert i sammenhængen mellem udnyttelsen af tropiske skov- og naturområder med henblik på rentabel produktion til gavn for lokalsamfund og bevarelse af biodiversitet og miljøet til gavn for verdenssamfundet.

Du opnår international erfaring og får en interkulturel forståelse, som sætter dig i stand til at arbejde med tropisk skovbrug i lande og kulturer overalt i verden.

Uddannelsen er en Erasmus Mundus-uddannelse og har således særlige optagelseskrav og ansøgningsfrister. Læs mere om uddannelsen på sutrofor.eu