Kandidat i bæredygtigt tropisk skovbrug (SUTROFOR)

På uddannelsen i bæredygtigt tropisk skovbrug (SUTROFOR) får du den bedste undervisning i tropisk skovbrug i Europa. Her arbejder du med de stadigt større udfordringer, som er forbundet med bæredygtigt tropisk skovbrug.

Uddannelsen er engelsksproget.

På udannelsen opnår du international erfaring og får en kulturel forståelse, som sætter dig i stand til at arbejde med tropisk skovbrug i lande og kulturer overalt i verden. SUTROFOR er en Erasmus Mundus-uddannelse og har derfor særlige optagelseskrav og ansøgningsfrister.