Kandidat i human ernæring

Human ernæring er for dig, der vil fremme befolkningens sundhed og nedbringe antallet af livstilssygdomme. Som færdiguddannet har du omfattende viden om kost, ernæring og sundhed og kan bidrage til løsning af globale sundhedsproblemer.

På kandidatuddannelsen i human ernæring lærer du om menneskets omsætning af næringsstoffer, kostens betydning for vækst, udvikling og velbefindende, samt at planlægge og evaluere indsatser, der kan øge sundheden i befolkningen.

Uddannelsen er engelsksproget.