Kandidat i molekylær biomedicin

Cecilie, studerende på molekylær biomedicin

På kandidatuddannelsen i molekylær biomedicin er du med helt fremme, hvor naturvidenskab møder medicin. Uddannelsen fokuserer på eksperimentelt funderet forskning i menneskelige sygdomme.

Uddannelsen er engelsksproget.

Som studerende følger du kurser i molekylær patologi, bioinformatik og statistik, og du kan desuden vælge mellem en lang række valgfrie og begrænset valgfrie kurser. Du bliver klædt på til enten at fortsætte din forskerkarriere som ph.d.-studerende eller til at indgå direkte i biomedicinske forskningsgrupper i industrien, på hospitaler eller universiteter.