Tandplejer (professionsbachelor) – Københavns Universitet


Bachelor i tandplejer (professionsbachelor i tandpleje)

Som tandplejer beskæftiger du dig med patientbehandling, forebyggelse, sundhedsfremme og behandling af tandsygdomme. Du opnår både teoretiske og praktiske kompetencer ved at have patientbehandling kombineret med forelæsninger, gruppeundervisning og projektarbejde. På skolens klinikker har du patienter hver dag – såvel voksne som børn – og derfor har du også undervisning om sundhedspædagogik og psykologi.

Tandplejeruddannelsen er en 3-årig professionsbacheloruddannelse, hvor du under de kliniske og sundhedspædagogiske opgaver også samarbejder med tandlæger og tandklinikassistenter.  Læs mere om uddannelsen under Faglig profil og job.

Bliv klogere på dit studievalg