Gymnasiesidefag på KU – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kandidatuddannelser > Ansøgning og optagelse > Gymnasiesidefag

Gymnasiesidefag - hvis du vil være gymnasielærer

For dig der endnu ikke er indskrevet på kandidatuddannelsen

For at blive gymnasielærer skal du blandt andet gennemføre en kandidatuddannelse, ofte med et hovedfag og et sidefag, som begge giver dig kompetencer til at undervise på et gymnasium. Der kan være forskellige forhold, du skal være opmærksom på. Kontakt derfor studievejledningen på det eller de fakulteter, der har de uddannelser, der interesserer dig. 

Vær opmærksom på, at nogle fag er nemmere at få plads på end andre. Spørg derfor fakulteteternes studievejledning til råds, når du planlægger din uddannelse som gymnasielærer.

For dig der allerede er kandidat og ønsker et fag mere

Hvis du allerede har en kandidatuddannelse, kan du som udgangspunkt kun blive optaget, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du søger optagelse på. Det skyldes en regel i adgangsbekendtgørelsen, der kaldes kandidatreglen.
 
Hvis du allerede er kandidat og kan se, at der sandsynligvis ikke bliver ledige pladser på uddannelsen, kan du kontakte studievejledningen på fakultetet og høre om om dine muligheder for deltidsuddannelse. Nogle fakulteter tilbyder uddannelsesforløb, som fx åben uddannelse, tompladsordning eller lignende, hvor du kan opnå gymnasielærerkompetencer som deltidsstuderende.

Fakulteternes studievejledninger

Kontakt fakulteternes studievejledninger, hvis du har spørgsmål. 

Humanistiske fag

Læs her, hvis du vil have gymnasiekompetence inden for et humanistisk fag. 

Samfundsvidenskabelige fag

Læs her, hvis du vil have gymnasiekompetence inden for et samfundsvidenskabeligt fag. 

Naturvidenskabelige fag

Læs her, hvis du vil have gymnasiekompetence inden for et naturvidenskabeligt fag.

Du kan også finde nyttige informationer på Gymnasieskolernes Lærerforenings hjemmeside.