Undervisning og opbygning - Kandidat i medicin – Københavns Universitet

Medicin > Undervisning og opbygning

Undervisning og opbygning

Opbygning

Kandidatuddannelsen i medicin indeholder hovedsageligt kliniske fag, der er patient- eller sygdomsorienterede. Den kliniske undervisning foregår primært ved deltagelse i arbejdet på hospitalsafdelinger. Her foregår den praktiske oplæring samtidig med, at du modtager undervisning i de forskellige specialers arbejdsområder.

1. til 3. semester omfatter grunduddannelsen indenfor medicin og kirurgi samt adfærds- og metodefag (bl.a. videnskabsteori og epidemiologi). Undervisningen består dels af kliniske ophold, dels af mere formaliseret undervisning gennem integrerede, emneorienterede kurser. I kurserne indgår desuden fag som farmakologi, mikrobiologi og patologisk anatomi.

Fra 4. til og med 6. semester beskæftiger du dig med den mere specialeorienterede del af grunduddannelsen. Her undervises bl.a. i psykiatri, retsmedicin, gynækologi, pædiatri, neurologi og børnesygdomme.

På 5. semester skal du vælge et valgfrit perspektiv på uddannelsen. Du kan vælge mellem i alt fem perspektiver indenfor områderne Specialistperspektiv, Forskerperspektiv og Internationalt perspektiv. Du skal skrive kandidatspeciale indenfor det valgte perspektiv, sideløbende med de øvrige fag.

1. år 1. semester 2. semester
Kursus i grundlæggende klinik Kursus i klinisk farmakologi og terapi
Eksamen i klinisk farmakologi og terapi
Eksamen i grundlæggende klinik Klinisk kursus i intern medicin
Klinisk kursus i kirurgi
Kursus i intern medicin og kirurgi Klinisk kursus i anæstesiologi
Kursus i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Eksamen i intern medicin og kirurgi

Eksamen i intern medicin, kirurgi, patologi, anæstesiologi og patientsikkerhed


OSCE i intern medicin, kirurgi, anæstesiologi og diagnostiske specialer

2. år 3. semester 4. semester
Kursus i statistik, epidemiologi og medicinsk sociologi Klinisk kursus i psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri
Eksamen i statistik, epidemiologi og medicinsk sociologi Klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi
Kursus i arbejds- og miljømedicin Eksamen i neurologi, neurokirurgi og psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri

Eksamen i arbejds-

og miljømedicin

Klinisk kursus i socialmedicin og rehabilitering
Klinisk kursus i oftalmologi/
Klinisk kursus i oftalmologi på engelsk
Eksamen i klinisk socialmedicin og rehabilitering
Eksamen i oftalmologi/
Eksamen i oftalmologi på engelsk
Kursus i retsmedicin
Klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi/
Klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi på engelsk
Eksamen i retsmedicin
Eksamen i oto-rhino-laryngologi/
Eksamen i oto-rhino-laryngologi på engelsk
Klinisk kursus i dermato-venerologi/
Klinisk kursus i dermato-venerologi på engelsk

Eksamen i dermato-

venerologi/
Eksamen i dermato-

venerologi på engelsk

3. år

5. semester

(valg af perspektiv)

6. semester
Specialistperspektiv Klinisk kursus i almen medicin
Eksamen i almen medicin
Forskerperspektiv Klinisk kursus i pædiatri
Eksamen i pædiatri

Internationalt perspektiv -

klinik i udlandet

Klinisk kursus i gynækologi og obstetrik
Eksamen i gynækologi og obstetrik

Internationalt perspektiv -

international sundhed

Kursus i akut patient

Internationalt perspektiv -

global sundhed

Eksamen i akut patient

(Links til kurser opdateres løbende, da de er ved at blive oprettet i kursusdatabasen. Opdateret 23/6 2015)

StudieordningDu kan finde yderligere informationer om studiets opbygning, ECTS-point m.v. i studieordningen for kandidatuddannelsen i medicin (eksternt link).

Perspektiver

På 5. semester skal du vælge et perspektiv på kandidatuddannelsen. Der er fem perspektiver at vælge mellem. Du skriver kandidatspeciale i løbet af dette semester.

Specialistperspektiv

5. semester

Specialefokuseret kursus 7,5 ECTS

(der kan vælges mellem de af

studienævnet udbudte kurser)

Eksamen i specialefokuseret kursus 7,5 ECTS
Kursus i klinisk beslutningslære 0 ECTS Eksamen i klinisk beslutningslære 2,5 ECTS
Valgfag 2,5 ECTS Kandidatspeciale 10 ECTS

Forskerperspektiv

5. semester
Kursus i klinisk beslutningslære 0 ECTS Eksamen i klinisk beslutningslære 2,5 ECTS

Valgfag eller forlænget

forskningsophold 2,5 ECTS

Kandidatspeciale 25 ECTS

Internationalt perspektiv - klinik i udlandet

5. semester

Selvarrangeret ophold ved

udenlandsk universitets-

hospital 20 ECTS

Kandidatspeciale 10 ECTS

Internationalt perspektiv - international sundhed

5. semester
Kursus i international sundhed for medicinstuderende 5 ECTS Eksamen i international sundhed for medicinstuderende 2,5 ECTS
Feltkursus i sundhedssystemer 0 ECTS Eksamen i feltkursus i sundhedssystemer 7,5 ECTS
Internationalt praktikophold i sundhedssektoren 5 ECTS Kandidatspeciale 10 ECTS

Internationalt perspektiv - global sundhed

5. semester
Kursus fra kandidatuddannelsen i global sundhed 0 ECTS Eksamen i kursus fra kandidatuddannelsen i global sundhed 7,5 ECTS
Feltkursus i sundhedssystemer 0 ECTS Eksamen i feltkursus i sundhedssystemer 7,5 ECTS
Kursus i global sundhed for medicinstuderende 5 ECTS Kandidatspeciale 10 ECTS


StudieordningDu kan finde yderligere informationer om de fem perspektiver i studieordningen for kandidatuddannelsen i medicin (eksternt link).

Kursusinformation

Se kursus- og eksamensbeskrivelser i KU’s kursusdatabase.

Praktiske informationer

Du skal forvente, at dine klinikophold kan foregå uden for Københavnsområdet, for eksempel i Halmstad, Rønne og Nykøbing Falster.

Du kan også forvente at få udgifter til transport. Det gælder særligt, hvis du ikke er SU-berettiget og dermed ikke har mulighed for at købe uddannelseskort til transport.