Kandidat i statskundskab – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i statskundskab på Københavns Universitet

Kandidat i statskundskab

Som statskundskabsstuderende lærer du selvstændigt, kritisk og på et højt akademisk niveau at analysere samfundsudviklingen og de politiske beslutningsprocesser, både i det nære og på internationalt plan. Der er meget få bindende regler på kandidatuddannelsen og du har derfor i høj grad mulighed for at præge uddannelsen efter dine personlige interesser.

Hvis du interesserer dig for samfundet omkring dig og for at se en sag fra flere vinkler, så er statskundskab måske noget for dig. Politik gennemsyrer vores samfund på alle niveauer og er helt afgørende for, hvordan samfundet fungerer og udvikler sig. Kort fortalt handler studiet af politik om "hvem der får hvad, hvornår og hvorfor".

Du har mulighed for at vælge at følge en specialisering i enten "Organisation og Ledelse" eller "Politisk Teori" eller sammensætte din kandidatuddannelse relativt frit efter egne interesser.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

VARSLING

Fra og med 1. september 2016 vil der være adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen i statskundskab. Dette betyder, at der fra og med denne dato kun vil være et fast antal studiepladser til rådighed pr. optag på kandidatuddannelsen. Læs mere her...

Udlandsophold

Du har rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet som led i din kandidatuddannelse i statskundskab.

Læs om mulighederne for udlandsophold.