Hvorfor læse odontologi? 

Uddannelsen er første skridt på vejen til at blive tandlæge. Det er en teoretisk og praktisk uddannelse, hvor du lærer at undersøge, diagnosticere, forebygge og behandle sygdomme i tænder, tandkød, kæbe og mundhule.

Hvad kan jeg blive med odontologi? 

Som færdiguddannet tandlæge arbejder du fx på private eller offentlige klinikker, som forsker og underviser på et universitet eller i medicinalindustrien. Du kan også videreuddanne dig i tand-, mund- og kæbekirurgi eller til bøjletandlæge.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

På bacheloruddannelsen i odontologi er der 120 studerende på en årgang. Det meste af undervisningen foregår i mindre hold, så du oplever en holdtilknytning, som minder om den, du kender fra gymnasiet.

Du går til undervisning mellem 15-30 timer om ugen, i gennemsnit 23 timer. Resten af tiden op til en fuld arbejdsuge på 45 timer går med forberedelse til de forskellige fag. 

Undervisningen er fordelt på:

 • Forelæsninger
 • Holdundervisning med oplæg og diskussion
 • Projektarbejde
 • Øvelser
 • Arbejde på klinik med patienter og simulering

 

Der er mange forskellige kurser og meget aktiv undervisning, der kræver forberedelse og initiativ fra dig som studerende.

Du har basisfag inden for kroppens biologi, hvor du lærer om fx:

 • mundens anatomi og genetik
 • celler og væv
 • tændernes form og opbygning (tandmorfologi)
 • mikrobiologi, immunologi og biokemi

Du lærer om medicin (lægemidler), og fx:

 • hvordan det aktive stof i lægemidlet bliver optaget, fordelt og virker i kroppen (farmakologi).

Fag om samfund og adfærd forbereder dig til kontakten med patienter og pårørende. Her lærer du om:

 • psykologi
 • pædagogik

Du har fag i klinikken, hvor du lærer om fx:

 • diagnoser og behandling af sygdomme i tænder og deres støttevæv
 • bedøvelse
 • proteser, kroner og broer
 • tandregulering og børnetandpleje

Foruden de teoretiske fag har du også praktiske øvelser, der som regel foregår på tandklinikken. Her får du mulighed for at udføre flere former for tandbehandling på patienter, fx tandrensning, tandfyldning og kronebehandling.

 

Forberedelsen til din undervisning er både:

 • læsning af pensum
 • diskussion af de læste tekster i studiegruppen
 • forberedelse af oplæg til undervisningen
 • forberedelse til patientbehandling
 • informationssøgning
 • skriftlige øvelser.

Mange studerende er glade for at have en studiegruppe eller en læsemakker, som de forbereder sig til undervisningen sammen med og læser til eksamen sammen med.

 

Undervisningen er primært på dansk, men kan være på engelsk, og du skal være forberedt på at læse akademiske tekster på engelsk.

 

Du afslutter alle kurser med en eksamen ved semesterets slutning. Du går både til skriftlige eksamener både med og uden hjælpemidler og til mundtlige eksamener. Nogle kurser afslutter du med en kursusattest, hvor din underviser godkender, at du har deltaget i alle øvelser og afleveret alle rapporter.

Studiet indeholder også praktiske prøver og kurser på tandklinikken, hvor eksamen tager udgangspunkt i den hele patient.

På uddannelsens sidste år skriver du et bachelorprojekt. Du skriver projektet alene eller i en gruppe af tre eller fire studerende. Du går til mundtlig eksamen alene og får en individuel karakter. Derudover er der ikke gruppeprøver på uddannelsen.

 

Børneattest

Dele af uddannelsen foregår hos Københavns Kommunes børne- og ungetandpleje. Derfor bliver der i løbet af uddannelsen indhentet børneattest for alle studerende.

Påklædning i klinik

Når du arbejder på klinikken, dækker du dit private tøj med rent kliniktøj, du kun bruger på tandklinikken. Det er et krav, at kliniktøjet har korte ærmer, så du kan vaske og desinficere dine hænder og underarme. Du køber og vasker selv dit kliniktøj.

Manuelle færdigheder

Den kliniske undervisning og patientbehandling kræver en del manuelle færdigheder. Du skal derfor kunne udføre de kliniske og manuelle opgaver for at gennemføre uddannelsen.

Udover de manuelle færdigheder, skal du kunne håndtere tæt fysisk kontakt, indgyde tillid og drage omsorg for patienten. 

Håndeksem

Ud over hyppig håndhygiejne bruger du medicinske engangshandsker en stor del af tiden på klinikken. Det betyder, at tandlægefaget er et såkaldt vådt erhverv, hvor der er større risiko for at udvikle håndeksem. Bemærk, at hvis du har haft børneeksem / atopisk eksem, er risikoen for at få håndeksem væsentligt større. (25-50% af personer med atopisk eksem i barndommen udvikler håndeksem som voksne).

Spørgsmål?

Har du spørgsmål så kontakt SUND Studieinformation.

 

 

 

 

 

Forelæsning på Panum

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i odontologi. Du kommer igennem 12 spørgsmål om uddannelsen. Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Bacheloruddannelsen i odontologi er første skidt på vejen i den samlede uddannelse til tandlæge. For at blive uddannet tandlæge skal du læse videre på kandidatuddannelsen i odontologi.

Som færdiguddannet tandlæge kan du fx:

 • arbejde som tandlæge på private eller offentlige klinikker
 • forske og undervise på et universitet
 • arbejde i medicinalindustrien
 • videreuddanne dig til specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi eller til bøjletandlæge.

FAQ Karrieremuligheder

 

På bacheloruddannelsen i odontologi lærer du de basale, teoretiske fag, der danner grundlaget for tandlægevidenskaben. Du har også praktiske fag på uddannelsens klinik, der forbereder dig på håndværket og arbejdet med patienter på kandidatuddannelsen i odontologi.

Du bliver i stand til at udføre tandpleje, der forebygger dårlig mundhygiejne og sygdomme. Det kan både være som behandling af enkeltpersoner og som undervisning for større befolkningsgrupper. Du laver også simple tandbevarende behandlinger, som fx fyldninger ved huller i tænderne.

Hvis du vil være tandlæge, skal du også færdiggøre kandidatuddannelsen i odontologi. En gennemført kandidatuddannelse giver dig ret til autorisation som tandlæge. 

 

 

Hvis du vil være tandlæge, giver bacheloruddannelsen i odontologi dig adgang til at læse videre på kandidatuddannelsen i odontologi.

Du kan også fortsætte med andre kandidatuddannelser inden for sundhedsvidenskaben, som fx:

 • humanbiologi
 • global sundhed

Mød Morten, der er kandidatstuderende og fortæller om en operation, han tydeligt husker.

 

 

Med bacheloruddannelsen får du titlen bachelor (BSc) i odontologi og Bachelor of Science (BSc) in Dental Surgery.

Som færdiguddannet tandlæge arbejder du med forebyggelse af sygdomme, fremme af tandsundhed og behandlinger. Du kan fx

 • arbejde som tandlæge på private eller offentlige klinikker, både med børn og voksne som patienter
 • forske og undervise på et universitet
 • arbejde i medicinalindustrien
 • videreuddanne dig til specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi eller til bøjletandlæge (ortodonti)
 • bruge dine kompetencer frivilligt i foreninger eller på humanitært arbejde.

 

 

 

Mød tandlægerne

Esben Boeskov Øzhayat, tandlæge, forsker og underviser ved Københavns Universitet.

Nicolai Vorting, tandlæge og medejer af privat klinik i Vejle. 

Studieliv

Der er mange undervisningstimer og øvelser i mindre hold på odontologi, og du arbejder tæt sammen med dine medstuderende. Derfor er der et godt sammenhold og gode muligheder for at knytte tætte venskaber. Der er et livligt foreningsliv, hvor du kan engagere dig i alt fra studenterpolitik til skitur og fredagsbar.

Inden studiestart bliver du som ny studerende tilbudt at deltage i et studiestartsprogram, hvor du får lejlighed til at lære medstuderende på årgangen lidt at kende. Hvert hold får tilknyttet tutorer (ældre studerende), som vil hjælpe jer godt i gang på uddannelsen og som studerende.

Du har undervisning i Panum-bygningen på Nørre Campus, og du kan bl.a. nyde udsigten over København fra Mærsk Tårnets 15. etage.

Mød de studerende

Vi havde en dag, hvor vi sad og læste, og hvor vi kiggede på hinanden og sagde: Hvis jeg skulle sidde og læse det her alene, så tror jeg, at jeg var droppet ud. Fordi den var hård. Så det med at mærke: Okay, jeg er ikke den eneste, der synes, det er svært.

Cecilie, studerende på Odontologi, fra KU Studieliv podcasten
Cecilie KU podcast Odontologi

Besøg os

Er du i tvivl om hvilken uddannelse, der passer bedst til dig, eller vil du føle dig mere sikker i dit studievalg? Så kan det være en god ide at opleve uddannelsen tæt på.

Hvordan er det at gå til forelæsning? Hvor svært er det? Hvordan ser hverdagen ud? Er det nemt at få venner? 

Der er forskellige muligheder for besøg og samtaler med studerende eller undervisere på odontologi.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Har du spørgsmål til:

 • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
 • optagelse med en udenlandsk uddannelse
 • ansøgningsprocedurer
 • adgangskrav
 • studievalg eller studietvivl
 • særlig støtte (SPS)

Har du spørgsmål til:

 • uddannelsens faglige indhold
 • studiemiljø
 • karrieremuligheder

Her ligger uddannelsen

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Nørre Campus (Panum), Blegdamsvej 3B, 2200 København N


Vis større kort

Spørgsmål og svar om studiet

 

De naturvidenskabelige fag, som matematik og kemi, fylder på uddannelsen. Matematik bruger du fx allerede fra uddannelsens begyndelse, hvor du arbejder med rummelighed og vinkler i 3 dimensioner. Du bruger det også på klinikken, når du skal bore i tænder og gøre klar til kroner og broer.

Du bruger også kommunikation, empati og psykologi, når du kommer i kontakt med mange forskellige mennesker under uddannelsen – medstuderende, patienter og forskellige faggrupper. Særligt patienterne kommer du helt tæt på fysisk, så du skal kunne håndtere fysisk kontakt, indgyde tillid og drage omsorg for patienten. Patienter kan være bange eller bekymrede, og det skal du kunne håndtere. Gode samarbejdsevner og sociale kompetencer er vigtige på studiet.

 

 

Du har mange undervisningstimer, og der er et godt sammenhold og gode muligheder for at knytte tætte venskaber. Der er et livligt foreningsliv, hvor du kan engagere dig i alt fra studenterpolitik til skitur og fredagsbar.

Odontologiuddannelsen arbejder aktivt for et trygt og inkluderende studiemiljø, der er præget af respekt, fællesskab og diversitet.

 

 

Uddannelsen af et fuldtidsstudie, med meget undervisning på campus. Du går til undervisning 18-22 timer om ugen. Resten af tiden op til en fuld arbejdsuge på 45 timer, bruger til at forberede dig til de forskellige kurser.

 

 

Der er primært obligatorisk undervisning, dvs. på forhånd bestemte kurser, som alle skal tage. Så der er ikke valgfrihed. Der er løbende praktik lagt ind undervejs som en del af uddannelsen i den tilhørende tandlægeklinik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En del af undervisningen foregår på mindre hold, og særligt i klinikken samarbejder du med dine medstuderende i grupper. Mange studerende er glade for studiegrupper og læsemakkere, så de sammen forbereder sig til undervisning og eksamener.

 

 

Uddannelsen er et fuldtidsstudie, der kræver meget af de studerende. Når det er sagt, er det der gode muligheder for studiejob. Flere studerende har studiejob i på tandlægeklinikker, hvor de tager telefoner og går til hånde.

 

 

Det er som udgangspunkt ikke muligt at komme på udveksling på bacheloruddannelsen i odontologi. Det er svært at komme ud i løbet af de første 3 år af odontologistudiet, fordi den del af uddannelsen er opbygget som integrerede kurser og eksamener. Den præcis samme studiestruktur kan være svær at finde i udlandet.

Derimod er der gode muligheder for udlandsophold, når du starter på kandidatuddannelsen.

 

 

 

 

Påklædning

Når du arbejder på klinikken, dækker du dit private tøj med rent kliniktøj. Det er et krav, at kliniktøjet har korte ærmer, så du kan vaske og desinficere dine hænder og underarme. Du køber og vasker selv dit kliniktøj.

Derudover er der andre forhold i klinikken, som er gode at vide.

Håndeksem

Ud over hyppig håndhygiejne bruger du medicinske engangshandsker en stor del af tiden på klinikken. Det betyder, at tandlægefaget er et såkaldt vådt erhverv, hvor der er større risiko for at udvikle håndeksem.

Manuelle færdigheder

Den kliniske undervisning og patientbehandling kræver en del manuelle færdigheder. Du skal derfor fysisk kunne udføre de kliniske og manuelle opgaver for at gennemføre uddannelsen.

Børneattest

Dele af uddannelsen foregår hos Københavns Kommunes børne- og ungetandpleje. Derfor bliver der i løbet af uddannelsen indhentet børneattest for alle studerende.

Lignende uddannelser