Beskrivelse af de enkelte fagelementer

Religionshistorie

På dette kursus får du indblik i et bredt udvalg af religioner såsom oldtidens religioner, jødedom, islam og Asiens store religiøse traditioner. Du bliver på samme tid introduceret til grundlæggende måder at beskæftige dig fagligt med religionshistorie på.

Religionssociologi

Undervisningen tager udgangspunkt i religionssociologiens vigtigste problemstillinger. Du beskæftiger dig med sociologiske teorier og metoder, som du anvender på udvalgte områder. Hensigten er at få praktisk erfaring med elementær sociologisk metode for at kunne belyse forholdet mellem religion og samfund.

Religionsvidenskabelige emnekredse

Kurset handler om Islam i historie og nutid samt religion i Danmark i nutiden. Gennem fælles temaer indføres du i forskellige religionsfaglige tilgange på samme tid som du udvider dit kendskab til islam og det religiøse landskab i Danmark. Du opøver også dine færdigheder i at søge viden selv, samt at analysere forskellige former for kilder.

Videnskabsteori

Undervisningen er både en indføring i almen humanistisk og samfundsvidenskabelig videnskabsteori samt i religionsvidenskabelige teorier og metoder. Fokus er på de for religionsvidenskab relevante videnskabsteoretiske og metodiske problemstillinger, især som de afspejler sig i den nyere litteratur.

Kristendomshistorie

På modulet får du et historisk kendskab til de vigtigste elementer i kristendommens udvikling og udbredelse fra dens opståen til slutningen og frem til i dag. Det vil altså sige fra kristendommens grundlæggelse i hellenistisk-romersk tid over reformationen og modreformation til kristendommens udbredelse uden for Europa.

Valgfrit område

I det valgfrie område vælger du selv et afgrænset religionsvidenskabeligt emne og skriver en opgave om dette. Det valgfrie område ligger normalt inden for en bestemt religion og kan fx handle om en periode, en institution, et fænomen, en trosretning eller en person.

Propædeutik 1

Intensiv, forberedende sprogundervisning i dit valgte sprog. 

Propædeutik 2

Intensiv, forberedende sprogundervisning i dit valgte sprog

Idéhistorie

Idehistorie er en indføring i grundlæggende spørgsmål og problemer i europæisk religionsfilosofisk og etisk tænkning fra antikken til nutiden. Fokus er på de religionsfilosofiske og etiske positioner i antikken og 1800- og 1900-tallet.

Valgfrit område med sprogudprøvning

I dette valgfrie område kan du også selv vælge et afgrænset religionsvidenskabeligt emne som i modul 7. Men du skal bruge kilder på dit propædeutiksprog og i opgaven diskutere kildematerialets brug af sproget (f.eks. religiøse begreber og udtryk) i forhold til religionsvidenskabelige problemstillinger.

Bachelorprojekt

Bacheloruddannelsen afsluttes med et skriftligt projekt på 20-25 sider. Du vælger selv emnet, på samme måde som i modul 7 og 10. Med bachelorprojektet skal du vise, at du selvstændigt kan opstille og behandle et afgrænset problem på baggrund af videnskabelige metoder. Projektet skal forme sig som en analyse eller en diskussion af en faglig debat med udgangspunkt i en bestemt faglig problematik.