Undervisning og opbygning - Kandidat i assyriologi – Københavns Universitet

Assyriologi > Undervisning og opbygning

Undervisning og opbygning

Undervisning

På kandidatuddannelsen i assyriologi får du undervisning i den nærorientalske kulturhistorie fra ca. år 3000 og frem til år 500 før vor tid.

Der vil være fokus på de skriftlige kilder, og du vil få kendskab til det sumeriske sprog og kildeskriftsproget hittitisk. Samtidig vil du videreudvikle dine sprogkundskaber i akkadisk.

Undervisningen foregår som regel på mindre hold i kombination med forelæsninger. Noget af undervisningen kan også foregå ved individuel vejledning. Den videnskabelige litteratur er udelukkende på fremmedsprog, og det er en fordel, hvis du er fortrolig med engelsk, tysk og fransk.

Studiestruktur

Kandidatuddannelsen har seks eksamener inklusive det afsluttende speciale. 

1. år 1. semester
2. semester
Advanced Akkadian (15 ECTS)

Introduction to second language: Sumerian or

Introduction to second language: Hittite (15 ECTS)

International presentation (15 ECTS) or Elective Studies/
Kandidattilvalg (15 ECTS)

Critical Analysis of Material Culture or Elective Studies/Kandidattilvalg (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Advanced Language 1: Akkadian or

Advanced Language 2: Sumerian or Advanced Language 3: Hittite (30 ECTS)

Thesis/Speciale (30 ECTS)