Undervisning og opbygning

Undervisning

På kandidatuddannelsen i assyriologi får du undervisning i den nærorientalske kulturhistorie fra ca. år 3000 og frem til år 500 før vor tid.

Der vil være fokus på de skriftlige kilder, og du vil få kendskab til det sumeriske sprog og kildeskriftsproget hittitisk. Samtidig vil du videreudvikle dine sprogkundskaber i akkadisk.

Undervisningen foregår som regel på mindre hold i kombination med forelæsninger. Noget af undervisningen kan også foregå ved individuel vejledning. Den videnskabelige litteratur er udelukkende på fremmedsprog, og det er en fordel, hvis du er fortrolig med engelsk, tysk og fransk.

Studiestruktur

Kandidatuddannelsen er bygget op af fagelementer og afsluttes med et speciale. Her kan du se uddannelsens studieforløb. 

1. år 1. semester
2. semester
Kileskrifttekster fra ca. 3000 til 1600 f.kr. (15 ECTS)

Kileskrifttekster fra 1600-0 f.kr. (15 ECTS)

International præsentation for assyriologi  (15 ECTS)

eller

Projektorienteret forløb (15 ECTS)

Kritisk analyse og forskningsfærdigheder (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Kandidattilvalg (30 ECTS)

Speciale (30 ECTS)