Faglig profil og job

På kandidatuddannelsen i assyriologi bliver du fortrolig med den nærorientalske kulturhistorie fra ca. 3000 f.v.t til ca. 500 f.v.t. Hovedvægten er på skriftlige kilder fra oldtidens Mesopotamien. Du kommer til at arbejde med bearbejdede og ubearbejdede skriftlige kilder på det akkadiske sprog. Du lærer hovedtrækkene af kileskriftens struktur og udvikling, og du får kendskab til sumerisk.

Jobmuligheder

Uddannelsen i assyriologi sigter primært på arbejde inden for undervisning, forskning og museer. Der er dog kun ganske få stillinger inden for området, så det er en god ide at gøre din uddannelse bredere med henblik på for eksempel kulturformidling, informationsteknologi og administration. Færdiguddannede har således også fundet job i ministerier, rejsebranchen, formidlingssektoren og på forlag.

Figuren viser fordelingen mellem de arbejdsopgaver, dimittender fra assyriologi bruger mest tid på i deres daglige arbejde.

Læs også om forskning på faget eller undervisning og opbygning.