Faglig profil og job

Faglig profil

Som kandidat i italiensk sprog og kultur har du ikke bare styr på landets fortid og nutid, sprog og kultur - din viden rækker længere end til kendskab til Romerriget, renæssancen, Machiavelli og Mussolini.

På kandidatuddannelsen går du hele vejen og specialiserer dig enten i sproget, kulturen eller noget helt tredie. Som færdig kandidat har du et dybtgående kendskab til italiensk sprog og dets nuancer og store variationer, og du har et bredt kendskab til den store italienske litteratur- og kulturtradition. Derudover har du indsigt i litterære og æstetiske problemstillinger og indblik i aktuelle italienske samfundsforhold og forstår dem i deres historiske kontekst. Med andre ord: Du kan se Italien i et kulturelt, religiøst og politisk perspektiv.

Jobmuligheder

Kandidater i italiensk sprog og kultur beskæftiger sig med italienske forhold inden for bl.a. undervisning, forskning og diplomatiet. Men uddannelsen åbner også døre til tværfaglige stillinger inden for formidling, kommunikation, projektledelse og rådgivning både i den private og den offentlige sektor.

Mød 6 uddannede kandidater og læs om deres karriere med sprog

En del er ansat på forlag og i en lang række andre virksomheder, hvor sprog og formidling er i fokus. Det kan fx være eksportrådgivning eller andre former for samarbejde med italiensksprogede organisationer og virksomheder.

Eksempler på hvad tidligere italienskstuderende laver i dag:

  • Politisk attaché, Den Danske Ambassade i Rom
  • Sekretær, Det Italienske Kulturinstitut i København
  • Ph.d.-studerende, Københavns Universitet
  • Gymnasielærer, Aurehøj, Duborg-Skolen i Flensborg
  • Projektkoordinator, Languagewire
  • Projektkoordinator, Professionshøjskolen UCC
  • Forlagsredaktør, People’s Press
  • Brand manager, Il fornaio
  • Rejsekonsulent, In-Italia

Nicolai er cand. mag. i italiensk sprog og kultur og arbejder som politisk konsulent i Ledelsessekretariatet i Danske Regioner.