Faglig profil og job

Kandidatuddannelsen i klassisk græsk bygger - ligesom kandidatuddannelsen i græsk middelalderfilologi (byzantinistik) - videre på grundfagsstudiet i klassisk græsk.

En kandidatuddannelse i klassisk græsk udbygger bacheloruddannelsens færdigheder inden for sprogforståelse og –beherskelse af oldgræsk, kendskab til den antikke verdens kultur og receptionshistorie samt klassiske værker i et forløb, der prioriterer selvstændighed og faglig fordybelse højt.

Jobmuligheder

Kandidater i klassisk græsk finder typisk arbejde inden for undervisning; både i gymnasiet, hvor klassisk græsk giver kompetence til at undervise i oldtidskundskab og er et valgfag, samt inden for voksenundervisning og på universiteterne.

Figuren viser fordelingen mellem de arbejdsopgaver, dimittender fra klassisk græsk bruger mest tid på i deres daglige arbejde. NB.: Figuren er baseret på svar fra mindre end 10 respondenter.

Kandidater har desuden fået job som oversættere, kulturformidlere, redaktører på bogforlag eller i andre funktioner, hvor der er brug for de analytiske evner og den sproglige iagttagelses- og formuleringsevne, som uddannelsen opdyrker - fx inden for medieverdenen, i private og offentlige virksomheder, i EU og i andet internationalt samarbejde.

Læs også om forskning på faget eller undervisning og opbygning.