Undervisning og opbygning

Kandidatuddannelsen er på to år, og den videreførerden teoretiske og praktiske faglige uddannelse fra bacheloruddannelsen i klassisk græsk. Du afslutter uddannelsen med et speciale.

Du kommer til at arbejde videre med sprogkundskab, oversættelse, sproghistorie og stilistisk kommentar.

Der er flere mulige strukturer for kandidatstudiet, der enten giver kompetence til gymnasieskolen, mulighed for at tage et projektorienteret forløb, udlandsophold eller kandidattilvalg i fag uden for klassisk græsk.

De obligatoriske kurser inden for hver kandidatstruktur sikrer, at den færdige kandidat besidder en høj kompetence i filologisk metode, en praktisk og teoretisk beherskelse af græsk sprog, en kulturel forståelse af græske tekster og græske materielle levn på et videnskabeligt grundlag og en træning i at formidle den.

Opbygning

Du kan vælge mellem tre profiler på kandidatuddannelsen i græsk - almen profil, profil i græsk middelalder filologi og den gymnasierettede profil. 

Gymnasiesidefag

Hvis du ønsker at blive gymnasielærer, kan du kombinere din uddannelse med et andet gymnasiesidefag. Du kan tage kandidatuddannelsen i klassisk græsk med  gymnasierettet profil, hvis du har bestået bachelordelen af dit sidefag (45 ECTS tilvalg) som del af din bacheloruddannelse og du er indskrevet på kandidatdelen af sidefaget.