Undervisning og opbygning

Undervisning

Kandidatuddannelsen i spansk og latinamerikansk sprog og kultur tager to år og afsluttes med et speciale. På uddannelsen videreudvikler du din skriftlige og mundtlige sprogfærdighed og din oversættelsesfærdighed, og du udbygger din viden om spansk og latinamerikansk kultur. 

De udbudte kurser ligger indenfor eller i forlængelse af undervisernes forskningsområder, hvilket giver adgang til ny og specialiseret viden på området. Undervisningen foregår på mindre hold, som giver mulighed for tæt dialog med underviseren og andre studerende.

 Du har mulighed for at tone din uddannelse i forskellige retninger ved at vælge kurser inden for et bestemt område, og når du skal skrive speciale. Du kan for eksempel vælge tilvalg i: 

  • Oversættelse og tværkulturel formidling
  • Global history
  • Fremmedsprogstilegnelse, kultur og didaktik
  • Writing in English

Du kan også sammensætte din erhvervsprofil ved at vælge tilvalgskurser på op til 30 ECTS, som du tager uden for faget.

Udlandsophold

Der er desuden rig mulighed for at tage på studieophold som en del af uddannelsen. 

Læs mere om udlandsophold

Opbygning

Kandidatuddannelsen består af to års studier fordelt på fire semestre.

Gymnasiesidefag

Hvis du ønsker at blive gymnasielærer, kan du kombinere din uddannelse med et andet gymnasiesidefag. Du kan tage kandidatuddannelsen i spansk sprog og kultur med  gymnasierettet profil, hvis du har bestået bachelordelen af dit sidefag (45 ECTS tilvalg) som del af din bacheloruddannelse og du er indskrevet på kandidatdelen af sidefaget.

 

 

1. år 1. semester
2. semester
Frit emne 1 (15 ECTS) Frit emne 2 (15 ECTS)

Kandidattilvalg (15 ECTS)

Kandidattilvalg (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Frit emne 3 (15 ECTS)
eller
Projektorienteret forløb (15 ECTS)
Speciale (30 ECTS)

Avanceret spansk sprog og variation (10 ECTS)

Skriftlig sprogfærdighed på spansk (2,5 ECTS)

Mundtlig sprogfærdighed på spansk (2,5 ECTS)

 

 

 

 

1. år 1. semester
2. semester
Frit emne 1 (15 ECTS) Kandidatsidefag (15 ECTS)

Kandidatsidefag (15 ECTS)

Kandidatsidefag (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Fremmedsprogs- og kulturdidaktik (15 ECTS) Speciale (30 ECTS)

Avanceret spansk sprog og variation (10 ECTS)

Skriftlig sprogfærdighed på spansk (2,5 ECTS)

Mundtlig sprogfærdighed på spansk (2,5 ECTS)