Faglig profil og job - Bachelor i jura – Københavns Universitet

Jura > Faglig profil og job

Faglig profil og job

Faglig profil

I løbet af jurauddannelsen lærer du, hvordan retssystemet er opbygget, hvordan regler bliver til, hvordan forskellige regler spiller sammen, og hvordan de anvendes i samfundet. Du får metodiske redskaber til at fortolke reglerne og arbejde med dem i praksis.

Som jurist skal du kunne forholde dig til store mængder materiale, kunne udvælge det centrale og kommunikere det til andre. Du skal kunne se og argumentere for problemstillinger fra flere forskellige vinkler og kunne tænke i praktiske løsninger.

For at sikre at du udvikle disse kompetencer tager den juridiske uddannelse udgangspunkt i konkrete juridiske cases, samarbejde i studiegrupper og aktiv deltagelse i undervisningen.

Uddannelsen i jura er forskningsbaseret, dvs. at uddannelsens fagansvarlige beskæftiger sig med den nyeste forskning inden for deres felt. Forskerne på jura er internationalt anerkendte og er via deres egen forskning med til at skabe ny viden og forandring på det juridiske felt.

Jobmuligheder 

Bacheloruddannelsen i jura giver direkte adgang til den 2-årige kandidatuddannelse i jura, Cand. jur.

Som jurist har du en lang række spændende jobmuligheder indenfor:

  • Domstolene, advokatbranchen og politiet
  • Den statslige og kommunale administration som sagsbehandler, rådgiver og konsulent
  • Private virksomheder - både nationalt og internationalt
  • Forskning ved at søge ind på den 3-årige ph.d.-uddannelse

Ledigheden blandt jurister er generelt lavere end gennemsnittet.

Hvis du gerne vil arbejde som advokat

For at blive advokat skal du opfylde 3 betingelser:

  1. Du skal have en juridisk kandidatuddannelse (Cand. jur.)
  2. Du skal arbejde minimum 3 år med praktisk, juridisk virksomhed som fuldmægtig
  3. Du skal gennemføre advokatfuldmægtiguddannelsen, herunder bestå en praktisk prøve og teoretisk prøve

Her kan du læse mere om hvordan du kan blive advokat.