Hvorfor læse tandpleje? 

Som tandplejer er du tæt på patienter og gør en forskel for deres tandsundhed. På uddannelsen lærer du at diagnosticere, planlægge og gennemføre behandlinger, forebygge sygdomme, vurdere risici og fremme sundhed. Du bliver også klædt på til at vejlede og undervise om tandsundhed.

Hvad kan jeg blive som tandplejer? 

Som professionsbachelor i tandpleje arbejder du fx i den kommunale tandpleje med både voksne og børn, selvstændigt på egen tandplejerklinik eller i tæt samarbejde med tandlæger på private klinikker. Du kan også arbejde i virksomheder med produktion og salg af tandplejemidler eller som vejleder og underviser.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

På uddannelsen til tandplejer er der ca. 70 studerende på en årgang. Du går til undervisning ca. 25 timer om ugen. Resten af tiden op til en fuld arbejdsuge på 42 timer bruger du på at forberede dig til undervisningen. Det meste af undervisningen foregår i mindre hold.

Undervisningen er fordelt på:

 • Forelæsninger for hele årgangen
 • Holdundervisning i mindre hold med oplæg og diskussion
 • Projektarbejde i grupper
 • Praktiske øvelser og demonstrationer
 • Arbejde på klinik med patienter og simulering
 • Praktik 

Tandplejeruddannelsen samarbejder både med tandlægeuddannelsen og tandklinikassistentuddannelsen på Københavns Universitet.

Opbygning

Uddannelsen varer 3 år, og du har primært obligatorisk undervisning. På sidste år skriver du et bachelorprojekt, som du selv vælger emnet for. Uddannelsen består af 17 uddannelseselementer, som du kan se i skemaet nedenfor.

 

På uddannelsen får du viden fra flere forskellige fagområder, der klæder dig på til arbejdet som tandplejer.

Sundhed og naturvidenskab

Du lærer fx om:

 • Anatomi, læren om kroppens opbygning
 • Ernæring- og sundhed, inkl. biokemi
 • Farmakologi, læren om medicin (lægemidler)
 • Fysiologi, læren om kroppens livsfunktioner
 • Generel medicin, læren om sygdomme
 • Mikrobiologi, læren om mikroorganismer

Humaniora og samfundsvidenskab

Du lærer fx om:

 • Folkesundhedsvidenskab, læren om bedre sundhed i befolkningsgrupper
 • Psykologi, læren om adfærd og oplevelser
 • Pædagogik, læren om opdragelse og undervisning
 • Samfundsodontologi, læren om tandplejen i samfundet
 • Sociologi, læren om menneskers sociale adfærd og livsvilkår
 • Sundhedspædagogik, læren om opdragelse og undervisning til sundhed
 • Etik/sundhedsetik
 • Kommunikation og sundhedsinformatik

Tandpleje og odontologi

Du lærer fx om:

 • Oral fysiologi, læren om tændernes og kæbernes funktion
 • Tandsygdomslære, herunder cariologi, læren om tandsygdommen 'huller' i tænderne
 • Gerodonti, læren om tandpleje for ældre
 • Omsorgs- og handicaptandpleje
 • Odontologisk praktik, læren om tandklinikkens indretning og funktion
 • Oral protetik, læren om kunstige tænder
 • Ortodonti, læren om tandstillingsfejl
 • Parodontologi, læren om sygdomme i tændernes støttevæv
 • Pædodonti, læren om tandpleje for børn
 • Radiologi, læren om røntgenstråler og røntgenbilleder
 • Tand-, mund og kæbekirurgi samt lokalbedøvelse.
 • Oral patologi og medicin, læren om mundhulesygdomme
 • Tandmorfologi, læren om tændernes form
 • Videnskabsteori, videnskabelig tilgang og metode

Praktik i klinikken

Du får praktisk undervisning i patientbehandling med bl.a. undersøgelse, forebyggelse og sundhedsfremme, behandling og kostvejledning.

I starten af studiet vil din patient være en medstuderende. Senere bliver det en "rigtig" patient, og du kommer til at arbejde med både voksenpatienter og børnepatienter. Du planlægger og afholder også undervisningsforløb i forskellige institutioner.

Du lærer at udføre mundpleje for syge, handicappede, institutionaliserede, hospitaliserede og hjemmebundne.

 

 

Forberedelsen til undervisningen er både:

 • læsning af pensum
 • diskussion af de læste tekster i studiegrupper
 • forberedelse af oplæg til undervisningen
 • informationssøgning
 • skriftlige opgaver

Når du starter på uddannelsen, bliver du sat sammen med nogle af dine medstuderende i et klinikhold. Store dele af din undervisning kommer til at foregå sammen med klinikholdet. Du kan også bruge klinikholdet til den daglige forberedelse til undervisningen og som støtte i eksamenslæsningen.

 

 

Undervisningen er primært på dansk, men du skal være forberedt på at læse akademiske tekster på engelsk og i enkelte tilfælde på norsk og svensk.

'Essentials of Dental Caries' er et typisk eksempel på en lærebog på akademisk engelsk, som du møder i undervisningen på alle tre studieår.  

 

 

Du afslutter alle uddannelseselementer med en eksamen. 

Du går til både skriftlige, mundtlige og praktiske eksamener i klinikken. Eksamener er individuelle, men de skriftlige opgaver er oftest gruppeopgaver.

På uddannelsens sidste år skriver du et bachelorprojekt. Det er en større skriftlig opgave, som du skriver alene eller sammen med en gruppe. Du går til mundtlig eksamen om projektet alene og får en individuel karakter.

 

 

Børneattest

Dele af uddannelsen foregår hos Københavns Kommunes børne- og ungetandpleje. Derfor bliver der i løbet af uddannelsen indhentet børneattest for alle studerende.

Påklædning i klinik

Når du arbejder på klinikken, dækker du dit private tøj med rent kliniktøj, du kun bruger på tandklinikken. Det er et krav, at kliniktøjet har korte ærmer, så du kan vaske og desinficere dine hænder og underarme.

Manuelle færdigheder

Den kliniske undervisning og patientbehandling kræver en del manuelle færdigheder. Du skal derfor kunne udføre de kliniske og manuelle opgaver for at gennemføre uddannelsen.

Udover de manuelle færdigheder, skal du kunne håndtere tæt fysisk kontakt, indgyde tillid og drage omsorg for patienten. 

Håndeksem

Ud over hyppig håndhygiejne bruger du  medicinske engangshandsker en stor del af tiden på klinikken. Det betyder, at tandplejerfaget er et såkaldt vådt erhverv, hvor der er større risiko for at udvikle håndeksem.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål så kontakt SUND Studieinformation.

 

Udlandsophold

I løbet af din uddannelse har du mulighed for at søge studieophold ved en udenlandsk institution, der uddanner tandplejere. Du kan komme på udveksling i løbet af 2. studieår.

Et studieophold i udlandet giver dig mulighed for at lære en anden tandplejeruddannelse at kende. Du får indsigt i en anden kultur, og udlandsopholdet vil bidrage til at udvide dit faglige netværk. Afhængigt af udvekslingssted har opholdet i udlandet en varighed af 1-3 måneder.

Praktik i udlandet

Du har også mulighed for at få international erfaring gennem et praktikophold i udlandet. På uddannelsens 2. og 3. år er der ekstern praktik, hvor en del studerende vælger et studie-/praktikophold i et andet land.

Der er rige muligheder for at komme i udlandspraktik.

Undervisning i tandpleje

Karrieremuligheder

Som professionsbachelor i tandpleje har du mange karrieremuligheder. Tandplejere arbejder fx i:

 • den kommunale tandplejer med både voksne og børn
 • privat tandklinik i tæt samarbejde tandlægerne
 • din egen tandklinik
 • virksomheder med produktion og salg af tandplejemidler
 • uddannelsesinstitutioner som underviser

Du har også flere muligheder for videreuddannelse.

FAQ Karrieremuligheder

 

Som tandplejer lærer du at diagnosticere, planlægge behandlinger, forebygge sygdomme og vurdere risici Du udfører også behandlinger, forbedre tandsundhed og fremmer generel sundhed. Du bliver også klædt på til at vejlede og undervise om tandsundhed.

Du kan fx:

 • foretage undersøgelse med diagnostik af de almindelige tandsygdomme (huller i tænderne, tandkødsbetændelse og paradentose, samt identifikation af andre afvigelser fra det normale)
 • vurdere og vejlede om tændernes pleje og rigtige kostvalg
 • foretage tandrensning, pudse og polere fyldninger, fluorbehandle og lakere tænder
 • tage og tolke røntgenbilleder
 • lave tandaftryk
 • yde konsulenthjælp til personer og, der arbejder med emnet tandpleje
 • arbejde med sundhedsfremme.

 

 

Som professionsbachelor i tandpleje kan du videreuddanne dig på forskellige kandidatuddannelser. Nogle søger om optagelse på kandidat- eller masteruddannelser indenfor det sundhedsfaglige område.

Andre tager en diplomuddannelse. Du kan søge om optagelse på diplom- og masteruddannelser, når du har minimum to års relevant erhvervserfaring. Uddannelserne gennemføres af langt de fleste som et deltidsstudium ved siden af et arbejde.

Vær opmærksom på at du ikke er garanteret optagelse på en videregående uddannelse, selvom du opfylder adgangskravene. Du søger om optag på lige fod med andre.

 

 

Som tandplejer har du mange jobmuligheder. I løbet af studiet får du mulighed for at prøve kræfter med flere af de områder, som du senere kan arbejde med.

Kommunal tandpleje
Du har mulighed for at blive ansat i kommunal tandpleje. Det betyder, at dit arbejde består af klinisk arbejde, undersøgelse samt diagnostik af de almindelige tandsygdomme, herunder forebyggelse og sundhedsfremme. Du fortæller børn om kostvaner og vigtigheden af at børste tænder, foretager undervisning i børnehaver og vuggestuer samt deltager i forældremøder m.m.

Privat praksis
På private klinikker arbejder du tæt sammen med tandlægerne. Du foretager undersøgelser af de almindelige tandsygdomme, fjernelse af tandsten, pudsning og polering af fyldninger.

Egen praksis
Som færdiguddannet tandplejer får du af Sundhedsstyrelsen ret til selvstændig tandplejervirksomhed. Det betyder, at du må åbne din egen praksis og foretage alle de behandlinger, som ligger inden for en tandplejers arbejdsområde.

Private virksomheder
Du kan arbejde i virksomheder med produktion og salg af tandplejemidler.

Underviser
Du kan arbejde på tekniske skoler som underviser. Det kan bl.a. være på:

 • tandklinikassistentuddannelser
 • social- og sundhedsuddannelser
 • andre erhvervsuddannelser
 • skolerne for Klinikassistenter og Tandplejere i København og Aarhus.

Andre muligheder
Du kan få job fx på hospitaler, institutioner og fagforeninger. Der er også tandplejere, der søger beskæftigelse i udlandet.

 

 

 

Tandbehandling

Studieliv

Der er et aktivt og familiært studiemiljø på tandplejeruddannelsen. Du bliver fra starten inddelt i mindre hold. Så du lærer dine medstuderende og undervisere rigtig godt at kende.

Der er rig mulighed for at engagere sig i de mange faglige og sociale foreninger og arrangementer. Eller du kan gå ind i studenterpolitik.

På tandplejerstudiet er der et velfungerende aktivitetsudvalg. Aktivitetsudvalget arrangerer fx fester, juleklip og faglige arrangementer. De modtager også referater fra skolens møder og er godt orienterede om, hvad der foregår på skolen.

Campus

Du har din daglige gang i Panum-bygningen på Nørre Campus. Panum sprudler af liv døgnets 24 timer, og du bliver en del af det spændende studiemiljø med tandplejere, tandklinikassistenter, tandlæger og studerende fra mange andre sundhedsvidenskabelige uddannelser.

 

Hvis du vælger at søge optagelse på tandplejeruddannelsen og bliver optaget på studiet, vil du have god tid til at forberede dig på studiestarten. Når du takker ja til studiepladsen, vil du automatisk modtage en mail, om alt det du skal vide om den første tid på din nye uddannelse.

Dine første dage på uddannelsen

De første dage på tandplejeruddannelse tilbringer du på Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere (SKT).

Her introducerer vi dig til studiet og til livet som studerende på Københavns Universitet. Du hører blandt andet om de forskellige uddannelseselementer, ser dit skema og møder færdiguddannede tandplejere, der fortæller om deres arbejdsfunktioner.

Det er også her, du møder dine nye medstuderende og dine mentorer - en gruppe ældre studerende, der har gennemført første eller andet år på studiet og vil følge dig den første tid.    

Din første undervisning

Den anden uge på studiet begynder du på den teoretiske og kliniske undervisning. De enkelte undervisere vil ved undervisningens start fortælle om om de enkelte uddannelseselementer, pensum, eksamen m.m.

 

 

 

Mød de studerende

Det har overrasket mig, hvor mange seje ting, vi må lave på tandplejerstudiet. Jeg var lidt nervøs i starten for, at det kun var tandlægerne, der fik lov til at pille nede i folks munde – og det er jo dét, vi synes er sjovt.

Marie, studerende på tandplejer, fra KU Studieliv podcasten
Hør podcast med Marie, der læser tandplejer

Besøg os

Er du i tvivl om hvilken uddannelse, der passer bedst til dig, eller vil du føle dig mere sikker i dit studievalg? Så kan det være en god ide at opleve uddannelsen tæt på.

Hvordan er det at gå til forelæsning? Hvordan ser hverdagen ud? Er det nemt at få venner? 

Der er forskellige muligheder for besøg og samtaler med studerende eller undervisere på tandplejeruddannelsen.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Har du spørgsmål til:

 • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
 • optagelse med en udenlandsk uddannelse
 • ansøgningsprocedurer
 • adgangskrav
 • studievalg eller studietvivl
 • særlig støtte (SPS)

Du kan kontakte vejelderen, hvis du har spørgsmål til:

 • uddannelsens faglige indhold
 • studiemiljø
 • udlandsophold
 • karrieremuligheder

Her ligger uddannelsen

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Nørre Campus (Panum), Blegdamsvej 3B, 2200 København N
Brug indgangen Nørre allé 20


Vis større kort

Spørgsmål og svar om studiet

 

De naturvidenskabelige fag fra gymnasiet fylder meget på tandplejeruddannelsen. 

Du får også viden om kommunikation, pædagogik og psykologi, som du bruger i din kontakt til patienterne.  

 

 

Der er et aktivt og familiært studiemiljø på tandplejeruddannelsen. Du bliver fra starten inddelt i mindre hold. Så du kender dine medstuderende og undervisere rigtig godt.

Der er rig mulighed for at engagere sig i de mange faglige og sociale foreninger og arrangementer. Eller du kan gå ind i studenterpolitik.

 

 

Du har dagligt undervisning mellem kl. 08:15 og 16:30. Derudover skal du læse en hel del fagtekster.

Der er undervisning, der kræver fremmøde, ca. 25 timer om ugen. Resten af tiden op til en 42-timers arbejdsuge bruger du på forberedelse.

 

 

Valgfrihed

Du har meget lidt valgfrihed på studiet, stort set alle uddannelseselementer er obligatoriske.

Praktik på skolen

Du har en del praktisk undervisning på skolens klinik. Der er fx. patientbehandling med undersøgelse, behandling og undervisning i forebyggelse og sundhedsfremme samt kostvejledning. Du planlægger og afholder også undervisningsforløb i forskellige institutioner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du har gruppearbejde i klinikken, hvor i samarbejder om øvelser og patienter. Du skriver også flere projekter i grupper.

Flere studerende vælger at danne studiegrupper, så de sammen forbereder sig til undervisningen og læser op til eksamen.

 

 

Som tandplejerstuderende har du gode muligheder for at få et studiejob. Et relevant studiejob kan give dig mulighed for at prøve dine kompetencer af i praksis.

Der er dog begrænset tid ud over studiet til at arbejde. Du kan fx ikke have et fuldtidsarbejde ved siden af dit studie.

 

 

Du har mulighed for at komme på udveksling i løbet af 2. studieår.

Du har også mulighed for at få international erfaring gennem et praktikophold i udlandet. I løbet af uddannelsen er der ekstern praktik, hvor en del studerende vælger et studie-/praktikophold i et andet land.

 

 

 

 

Uddannelsen er gratis, men studerende skal selv afholde udgifter til:

 • bøger
 • kitler og kittelvask
 • kliniksko
 • transport ved praktikophold
 • forsikringer

Udgifterne anslås til at være omkring kr. 14.000,-, hvoraf hovedparten skal bruges i begyndelsen af det første studieår.

Lignende uddannelser