Udenlandsk uddannelse og statsborgerskab

Læs om frister, ansøgningsprocedure og nødvendig dokumentation, når du søger om optagelse på kandidatuddannelsen i farmaceutisk videnskab med en udenlandsk bacheloruddannelse.

Læs om du opfylder adgangskravene.

Hvornår skal du søge?

Hvis du opfylder adgangskravene og vil søge optagelse på kandidaten i farmaceutisk videnskab, er ansøgningsfristen:

  • Studiestart 1. september
    Ansøgningsperiode: 16. januar til 1. marts.
    Du får svar på din ansøgning senest 10. juni.

  • Studiestart 1. februar
    Ansøgningsperiode: 15. august til 15. oktober.
    Du får svar på din ansøgning senest 10. december.

Vi anbefaler, at du søger tidligst muligt, efter ansøgningsportalen er åbnet.

Læs mere om tidsfrister og datoer.

Har du en bachelor fra et andet universitet end KU?

Hvis du søger optag pr. 1 februar og har en bachelor fra et andet universitet end KU, skal du være opmærksom på, at det ikke er muligt at starte med de efter studieordningens planlagte obligatoriske fag i blok 1 og blok 2.

Du må følge et alternativt studieforløb, hvor du starter med valgfrie kurser i blok 3 og blok 4.

Fakultetet anbefaler, at du søger optagelse pr. 1 september, for at få det mest optimale studieforløb, men Studievejledningen kan hjælpe dig med, hvad optag pr. 1 februar vil betyde for dit studieforløb.

Uddannelsesgebyr

Statsborgere fra lande udenfor EU, EØS og Schweiz skal betale for kandidatuddannelsen.

Er du ansøger med statsborgerskab fra et land uden for EU, EØS eller Schweiz, og har du ikke dansk opholdstilladelse, skal du betale for kandidatuddannelsen. Per 2014 er den årlige studieafgift DKK 125.000.

Kontakt SUND Studie- og karrierevejledning på optag@sund.ku.dk for at høre mere om uddannelsesgebyr og betaling.

Hvordan søger du?

Du skal søge om optagelse via ansøgningsportalen. Herunder finder du genvej til ansøgningsportalen og en guide til, hvordan du sender din ansøgning.

Gå til ansøgningsportalen og ansøgningsguide

Dokumentation til din ansøgning

Som ansøger med en udenlandsk bacheloruddannelse, skal du i forbindelse med din ansøgning dokumentere, hvordan du mener, at din uddannelse svarer til bacheloruddannelsen i farmaci på Københavns Universitet.

Liste over dokumentation:

Alle bilag skal være officielle oversættelser på dansk, engelsk eller et nordisk sprog - andre sprog godkendes ikke. Der kan ikke angives links som dokumentation.


Det er kun muligt at eftersende yderligere dokumentation, hvis du efter indsendelsen af din ansøgning har bestået eksamener, som ikke fremgår af det indsendte transcript.

Du har oplysningspligt og kan overføre dokumentation via dataudveksling.

Følg din ansøgning

Når du har søgt om optagelse, kan du se status på din ansøgning og få beskeder fra universitetet, når du logger ind på din ansøgning.