Faglig profil og job

Faglig profil

Kandidatuddannelsen i farmaceutisk videnskab starter med et tværfagligt obligatorisk undervisningsforløb efterfulgt af en individuel specialisering. Specialiseringen afhænger i høj grad af dine interesser – og kan for eksempel rette sig mod lægemiddelforskning og -udvikling.

Undervisningen på kandidatuddannelsen i farmaceutisk videnskab sikrer, at du som færdiguddannet kandidat har mulighed for at finde job som lægemiddelekspert i såvel den private som den offentlige sektor indenfor områderne.

Læs mere om uddannelsens undervisning og opbygning.

Jobmuligheder

Kandidater i farmaceutisk videnskab er meget eftertragtede og arbejder
typisk i medicinal- og biotekindustrien.

Kandidater i farmaceutisk videnskab kan finde job indenfor de forskellige trin i udviklingen af et lægemiddel – fra idé til færdigudviklet medicin. Kandidater i farmaceutisk videnskab kan altså varetage opgaver indenfor farmakologisk og farmaceutisk udvikling, produktion, kvalitetssikring samt markedsføring af lægemidler. Kandidater i farmaceutisk videnskab kan også finde arbejde indenfor forskning og undervisning på fx universiteter.

Vælger du at læse kandidatuddannelsen i farmaceutisk videnskab, får du titlen cand.scient.pharm., du bliver ikke farmaceut (cand.pharm.), og dermed opnår du ikke autorisation til at arbejde som farmaceut på et apotek eller sygehusapotek. Ca. 5% af de kandidatstuderende på PharmaSchool vælger kandidatuddannelsen i farmaceutisk videnskab.