Uddannelse fra andet dansk universitet (adgangskrav opfyldt)

Har du en bachelor i folkesundhedsvidenskab fra et andet universitet i Danmark end Københavns Universitet, opfylder du adgangskravene og kan søge om optagelse. 

Har du en bachelor i farmaci fra Københavns Universitet, men har ikke længere retskrav, opfylder du adgangskravene og kan søge om optagelse, men du er ikke garanteret en plads.

Hvordan søger du?

Du skal søge om optagelse via ansøgningsportalen. Herunder finder du genvej til ansøgningsportalen og hjælp til din ansøgning.

Hvornår skal du søge?

Vær opmærksom på, at du muligvis skal søge ind på din kandidatuddannelse, mens du er ved at afslutte din bacheloruddannelse.

 

Ansøgningsportal åbner Ansøgningsfrist                   Svar på ansøgning (senest)
16. januar 1. marts 10. juni

Vi anbefaler, at du søger tidligst muligt, efter ansøgningsportalen er åbnet.

Du skal senest bestå din bachelor 20. september.

 

 

 

Du kan indsende op til 3 ansøgninger til Københavns Universitet i samme ansøgningsperiode.

Tips til ansøgningsportalen

 

 

Når du har søgt om optagelse, kan du se status på din ansøgning og få beskeder fra universitetet ved at logge ind på din ansøgning.

Du modtager svar på din ansøgning om optagelse gennem ansøgningsportalen. 

Du får besked per mail, når svaret er klar i portalen.

 

 

Efter ansøgningsfristen er det vigtigt, at du regelmæssigt tjekker status på din ansøgning ved at logge på ansøgningsportalen. 

Hvis du bliver tilbudt en studieplads, skal du bekræfte, at du ønsker pladsen. Bekræfter du ikke rettidigt (tidsfristen vil fremgå af dit svarbrev), mister du din studieplads.

 

 

Du er ikke garanteret svar inden svarfristen, hvis der mangler dokumentation eller anden information til din ansøgning.

Du vil blive kontaktet, hvis der mangler informationer til din ansøgning.

 

Dokumentation til din ansøgning

I din ansøgning skal du dokumentere, hvordan din uddannelse er adgangsgivende til kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har den nødvendige dokumentation, skal du i stedet uploade en forklaring om dette. Du kan kun fortsætte ansøgningsproceduren, hvis du uploader information, der hvor du bliver bedt om det.

Du kan ikke angive links som dokumentation.

 

Du skal uploade et opdateret CV, hvor du præsenterer dine vigtigste uddannelsesforløb, aktiviteter og ansættelser.

 

 

Når du søger om optagelse på denne kandidatuddannelse, skal du medsende en beskrivelse af, hvordan din bacheloruddannelse kvalificerer dig til at blive optaget på kandidatuddannelsen.

Du skal i dokumentet om faglig relevans beskrive dine kvalifikationer og erfaringer fra din bacheloruddannelse. Det skal klart fremgå, hvordan de gør dig kvalificereret til at blive studerende på denne kandidatuddannelse.

Til inspiration kan du reflektere over følgende spørgsmål, når du skriver dokumentet:

  • Hvorfor søger du, med baggrund i dine akademiske interesser og erfaringer, om optagelse på netop denne uddannelse?
  • Hvilke specifikke elementer (fx kurser eller projekter) i din bacheloruddannelse er relevante, og hvordan kvalificerer de dig til optag på denne kandidatuddannelse?
  • Hvordan vil du gøre brug af dine akademiske (og evt. forskningsmæssige) kvalifikationer, hvis du bliver optaget på denne kandidatuddannelse, og hvordan vil du sætte dem i spil?
  • Hvordan passer denne kandidatuddannelse ind i din akademiske profil og dine ambitioner for dit fremtidige arbejdsliv?
  • Reflektér over hvordan dine eventuelle professionelle erfaringer (fx studiejobs, frivilligt arbejde, udlandsophold) har motiveret dig til at søge om optag på denne uddannelse. Hvordan vil du gøre brug af disse erfaringer i løbet af uddannelsen?