Faglig profil og job

Profil

Du skal starte på folkesundhedsvidenskab, fordi du ønsker et forskningsbaseret perspektiv på praksis inden for sundhed og forebyggelse - og fordi du interesserer dig bredt for sundhedsområdet. Folkesundhedsvidenskab er tværfagligt sammensat, så du får en relevant og meget brugbar viden om sundhed og sygdom set ud fra mange forskellige vinkler. Uddannelsen giver derfor mulighed for en lang række spændende jobs.

Som kandidat i folkesundhedsvidenskab er du kvalificeret til job i offentlige og private virksomheder med opgaver inden for sundhedsplanlægning, sundhedsadministration og sagsbehandling samt analyse, udvikling, rådgivning, undervisning og forskning i relation til sundhedsområdet med henblik på sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger.

Det er målet, at du efter at have gennemført uddannelserne skal kunne:

  • indsamle og bearbejde oplysninger om og beskrive befolkningsgruppers helbred og trivsel,
  • analysere og kritisk vurdere miljø- og samfundsmæssige forholds indflydelse på befolkningsgruppers fysiske og psykiske helbred og livskvalitet,
  • stille kvalificerede forslag om, udarbejde programmer for og rådgive om ændringer i adfærd og vilkår med positiv virkning på helbred og trivsel,
  • deltage i administration og ledelse af programmer og institutioner som sigter mod forebyggelse, pleje og behandling samt vedligeholdelse og udvikling af fysisk og psykisk sundhed,
  • forske og undervise i almene forhold vedrørende sundhed og forebyggelse,
  • formidle og samarbejde tværfagligt - nationalt og internationalt - om forebyggelse, vedligeholdelse og udvikling af fysisk og psykisk sundhed.

Læs beskrivelse af de kompetencer en kandidatgrad i folkesundhedsvidenskab giver.

Jobmuligheder 

Som kandidat i folkesundhedsvidenskab kan du få beskæftigelse i større forvaltninger og institutioner, statslige, regioner og store kommuners styrelser og institutioner, men også i private virksomheder og organisationer. Det kan fx være i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, Beskæftigelsesministeriet, i sygehus- og sundhedsforvaltning eller inden for sundhedsplanlægning i regioner og kommuner.

I private virksomheder ansættes folkesundhedsvidenskabelige kandidater bl.a. i rådgivende ingeniørfirmaer og private konsulentfirmaer med opgaver inden for social- og sundhedsområdet samt medicinal- og levnedsmiddelindustrien. Andre arbejder nationalt eller internationalt i organisationer som Røde Kors, Danida, WHO, OECD og Verdensbanken.

Kandidater i folkesundhedsvidenskab får desuden job som forskere og undervisere ved fx universiteter eller i sektorforskningsinstitutioner.