Kompetenceprofil for kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab er en forskningsbaseret uddannelse. Miljøet er tværfagligt, og undervisningen udspringer af forskning i befolkningens sundhed og i de samfundsmæssige problemstillinger, der knytter sig hertil.

Folkesundhedsvidenskab er et bredt, tværvidenskabeligt felt med berøringsflader til andre sundhedsvidenskabelige hovedområder, herunder biomedicinsk og klinisk forskning, og faget rummer en lang række specialiserede discipliner med anvendelse af epidemiologiske, statistiske, biologiske, psykologiske, samfundsvidenskabelige og humanistiske forskningsmetoder.

Uddannelsen udmærker sig ved at give omfattende metodefærdigheder både i kvalitative metoder og kvantitative metoder.

Kandidater i folkesundhedsvidenskab har kendskab til og indsigt i forebyggelse og sundhedsfremme, sundhedsvæsenets organisation og funktion, sygdommes årsager og sociale og psykologiske implikationer, sygdomslære og humanbiologi, kommunikation og interaktion inden for sundhedsområdet, sundhedspolitik og sundhedsøkonomi - i dansk såvel som international sammenhæng. Da uddannelsen giver mulighed for en vis valgfrihed, kan de studerende tilrettelægge individuelt designede studieforløb, der ofte vil give den enkelte kandidat særlig dybtgående indsigt i et eller flere af de nævnte fagområder.

Kandidater i folkesundhedsvidenskab kan arbejde selvstændigt med analytiske og videnskabelige problemstillinger og anvende både kvalitative og kvantitative metoder. De har således opnået en betydelig erfaring inden for epidemiologi, videregående statistik og skalavalidering, demografi, spørgeskemaundersøgelser samt flere kvalitative metoder. Endelig er de bredt funderet i etiske - og videnskabsteoretiske problemstillinger med relevans for sundhedsområdet.

De har erfaring med og evne til at arbejde projektorienteret i grupper.

Kandidater i folkesundhedsvidenskab kan blandt andet:

  • indsamle og bearbejde oplysninger om og beskrive befolkningsgruppers helbred og trivsel
  • udføre analyser af sundhedsvæsenets organisation
  • analysere og kritisk vurdere miljø- og samfundsmæssige forholds indflydelse på befolkningsgruppers fysiske og psykiske helbred
  • stille kvalificerede forslag om, udarbejde programmer for og rådgive om ændringer i adfærd og vilkår med indflydelse på helbred og trivsel
  • deltage i administration og ledelse af programmer og institutioner, der sigter mod forebyggelse, pleje, behandling og rehabilitering samt vedligeholdelse og udvikling af fysisk og psykisk sundhed
  • udforske og undervise i forhold vedrørende sundhed og forebyggelse
  • med baggrund i tværfaglig viden og færdigheder indgå i velfunderet og indsigtsfuldt samarbejde med mange faggrupper med både sundhedsfaglig og samfundsfaglig baggrund