Udenlandsk uddannelse

Du kan søge om optagelse på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet med en udenlandsk bachelor, hvis din udenlandske uddannelse i indhold og omfang svarer til en relevant dansk bacheloruddannelse.

Hvornår skal du søge?

Vær opmærksom på, at du muligvis skal søge ind på din kandidatuddannelse, mens du er ved at afslutte din bacheloruddannelse.

 

Ansøgningsportal åbner Ansøgningsfrist                   Svar på ansøgning (senest)
16. januar 1. marts 10. juni

Vi anbefaler, at du søger tidligst muligt, efter ansøgningsportalen er åbnet.

Du skal senest bestå din bachelor 20. september.

 

 

Hvordan søger du?

Du skal søge om optagelse via ansøgningsportalen. Herunder finder du genvej til ansøgningsportalen og hjælp til din ansøgning.

 

Når du ansøger som statsborger i lande udenfor EU, EØS eller Schweiz, skal du betale

 • et ansøgningsgebyr på 750 kr. og
 • den årlige studieafgift på 125.000 kr.

Læs mere om undtagelser og betingelser:

Kontakt optag@sund.ku.dk for at høre mere om uddannelsesgebyr og betaling.

 

 

Du kan indsende op til 3 ansøgninger til Københavns Universitet i samme ansøgningsperiode.

Tips til ansøgningsportalen

 

 

Når du har søgt om optagelse, kan du se status på din ansøgning og få beskeder fra universitetet ved at logge ind på din ansøgning.

Du modtager svar på din ansøgning om optagelse gennem ansøgningsportalen. 

Du får besked per mail, når svaret er klar i portalen.

 

 

Efter ansøgningsfristen er det vigtigt, at du regelmæssigt tjekker status på din ansøgning ved at logge på ansøgningsportalen. 

Hvis du bliver tilbudt en studieplads, skal du bekræfte, at du ønsker pladsen. Bekræfter du ikke rettidigt (tidsfristen vil fremgå af dit svarbrev), mister du din studieplads.

 

 

Du er ikke garanteret svar inden svarfristen, hvis der mangler dokumentation eller anden information til din ansøgning.

Du vil blive kontaktet, hvis der mangler informationer til din ansøgning.

 

Dokumentation til din ansøgning

I din ansøgning skal du dokumentere, hvordan din uddannelse er adgangsgivende til kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har den nødvendige dokumentation, skal du i stedet uploade en forklaring om dette. Du kan kun fortsætte ansøgningsproceduren, hvis du uploader information, der hvor du bliver bedt om det.

Du kan ikke angive links som dokumentation.

 

Dit bachelorbevis og/eller karakterudskrift fra din igangværende universitetsuddannelse skal indeholde:

 • titlerne på kurser og eksamener
 • karakterer og oplysninger om den anvendte karakterskala
 • ECTS eller andre point inkl. oplysning om pågældende pointsystem.

Oplysningerne er nødvendige for at behandle din ansøgning.

 

 

Ansøgere fra Sverige, Norge, Finland, Færøerne og Island skal ikke dokumentere danskkundskaber.

Er du udenlandsk statsborger, skal du dokumentere, at du har:

 • A-niveau fra en gymnasial uddannelse
 • A-niveau i dansk som andetsprog eller
 • bestået studieprøven i dansk

Har du studiestart i

 • september, skal du bestå studieprøven senest 15. august
 • februar, skal du bestå studieprøven senest 15. januar.

Studieprøvens fire discipliner er: Læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation. Du skal bestå hver disciplin. 

Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og Studieskolen i København.

 

 

Du skal dokumentere, at du har bestået minimum 5 ECTS inden for hvert af følgende fagområder:

 • Kvalitativ metode
 • Statistik
 • Epidemiologi

 

 

Du skal uploade et opdateret CV, hvor du præsenterer dine vigtigste uddannelsesforløb, aktiviteter og ansættelser.

 

 

Når du søger om optagelse på denne kandidatuddannelse, skal du medsende en beskrivelse af, hvordan din bacheloruddannelse kvalificerer dig til at blive optaget på kandidatuddannelsen.

Du skal i dokumentet om faglig relevans beskrive dine kvalifikationer og erfaringer fra din bacheloruddannelse. Det skal klart fremgå, hvordan de gør dig kvalificereret til at blive studerende på denne kandidatuddannelse.

Til inspiration kan du reflektere over følgende spørgsmål, når du skriver dokumentet:

 • Hvorfor søger du, med baggrund i dine akademiske interesser og erfaringer, om optagelse på netop denne uddannelse?
 • Hvilke specifikke elementer (fx kurser eller projekter) i din bacheloruddannelse er relevante, og hvordan kvalificerer de dig til optag på denne kandidatuddannelse?
 • Hvordan vil du gøre brug af dine akademiske (og evt. forskningsmæssige) kvalifikationer, hvis du bliver optaget på denne kandidatuddannelse, og hvordan vil du sætte dem i spil?
 • Hvordan passer denne kandidatuddannelse ind i din akademiske profil og dine ambitioner for dit fremtidige arbejdsliv?
 • Reflektér over hvordan dine eventuelle professionelle erfaringer (fx studiejobs, frivilligt arbejde, udlandsophold) har motiveret dig til at søge om optag på denne uddannelse. Hvordan vil du gøre brug af disse erfaringer i løbet af uddannelsen?