Udenlandsk uddannelse og statsborgerskab

Du kan søge om optagelse på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet med en udenlandsk bachelor, hvis din udenlandske uddannelse i indhold og omfang svarer til en relevant dansk bacheloruddannelse.

Læs om du opfylder adgangskravene.

Hvornår skal du søge?

Hvis du opfylder adgangskravene og vil søge ind på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab, er ansøgningsfristen:

  • Studiestart 1. september
    Ansøgningsperiode: 16. januar til 1. marts.
    Du får svar på din ansøgning senest 10. juni.

  • Studiestart 1. februar
    Ansøgningsperiode: 15. august til 15. oktober.
    Du får svar på din ansøgning senest 10. december.

Vi anbefaler, at du søger tidligst muligt, efter ansøgningsportalen er åbnet.

Læs mere om tidsfrister og datoer.

Har du en bachelor fra et andet universitet end KU?

Hvis du søger optag pr. 1 februar og har en bachelor fra et andet universitet end KU, skal du være opmærksom på, at det ikke er muligt at starte med de efter studieordningens planlagte obligatoriske fag på 1. semester.

Du må følge et alternativt studieforløb, hvor du starter med valgfrie kurser på 2. semester.

Studievejledningen kan hjælpe dig med, hvad optag pr. 1 februar vil betyde for dit studieforløb.

Hvordan søger du?

Du skal søge om optagelse via ansøgningsportalen. Herunder finder du genvej til ansøgningsportalen og en guide til, hvordan du sender din ansøgning.

Gå til ansøgningsportalen og ansøgningsguide

Uddannelsesgebyr

Statsborgere fra lande udenfor EU, EØS og Schweiz skal betale for kandidatuddannelsen.

Er du ansøger med statsborgerskab fra et land uden for EU, EØS eller Schweiz, og har du ikke dansk opholdstilladelse, skal du betale for kandidatuddannelsen. Per 2020 er den årlige studieafgift DKK 125.000. Kontakt SUND Studie- og karrierevejledning på optag@sund.ku.dk for at høre mere om uddannelsesgebyr og betaling.

Dokumentation til din ansøgning

Når du søger om optagelse, skal du uploade dokumentation til din ansøgning. Vedhæfter du ikke den krævede dokumentation, vil du modtage en rykker via den digitale ansøgningsportal. Det er derfor vigtigt, du jævnligt tjekker ansøgningsportalen. Hvis du ikke uploader den manglende dokumentation inden den angivne frist, vil du få afslag på din ansøgning.

Du har oplysningspligt og kan overføre dokumentation via dataudveksling.

Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har den nødvendige dokumentation, skal du i stedet uploade en forklaring om dette. Du kan kun fortsætte ansøgningsproceduren, hvis du uploader information, der hvor du bliver bedt om det.

Du skal uploade følgende bilag: