Undervisning og opbygning - Kandidat i forhistorisk arkæologi – Københavns Universitet

Forhistorisk arkæologi > Undervisning og opbygning

Undervisning og opbygning

Kandidatuddannelsen er på to år og bygger viderepå undervisningen fra grundfagsstudiet. Den afsluttes med et speciale.

På kandidatuddannelsen skal du vælge diverse arkæologiske temaer efter eget valg og gennemføre to arkæologiske projekter. Kandidatuddannelsen består af seks moduler inkl. specialet. Uddannelsen giver dig en videregående indsigt i arkæologisk teori og metode.

Modul 11 og 13 kan erstattes med et kandidattilvalg svarende til sammenlagt 30 ECTS.

BEMÆRK: Der træder en ny studieordning i kraft per 1. september 2018, hvilket betyder, at der kan ske ændringer i forhold til den opbygning og uddannelsesstruktur, der er beskrevet her på siden.

1. år 1. semester
2. semester
Modul 10: Arkæologisk tema I. Frit arkæologisk emne (15 ECTS) - udbydes frit Modul 12: Projekt/projektorienteretforløb (15 ECTS) - udbydes frit
Modul 11: Arkæologisk teori og praksis (15 ECTS) - skal tages på 1 semester Modul 13: Arkæologisk tema II. Frit arkæologisk emne (15 ECTS) - udbydes frit

2. år

3. semester 4. semester
Modul 14: Almen arkæologisk kundskab (30 ECTS) - udbydes frit Modul 15: Speciale (30 ECTS)