Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

  • Forhistorisk arkæologi, Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Klassisk arkæologi, Københavns Universitet
  • Nærorientalsk arkæologi, Københavns Universitet
  • Forhistorisk Arkæologi, Aarhus Universitet
  • Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet
  • Klassisk arkæologi, Aarhus Universitet

Læs mere om ansøgning og optagelse med direkte adgang.

Ansøgere med anden bachelor

Hvis du ikke har en direkte adgangsgivende bacheloruddannelse, kan du stadig søge om optagelse. Du skal vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, så Det Humanistiske Fakultet kan vurdere om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen.

Læs mere om ansøgning og optagelse med anden bachelor.

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller kunne dokumentere dansk på et tilsvarende niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København. Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.