Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

  • Forhistorisk arkæologi, Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Klassisk arkæologi, Københavns Universitet
  • Nærorientalsk arkæologi, Københavns Universitet
  • Forhistorisk Arkæologi, Aarhus Universitet
  • Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet
  • Klassisk arkæologi, Aarhus Universitet

Læs om ansøgningsproceduren

Ansøgere med anden bachelor

Ansøgere, der vurderes til at have mindst 15 ECTS, der omfatter arkæologisk teori og metode, og minimum 30 ECTS inden for arkæologisk empiri, tages i betragtning til optagelse. Læs om ansøgningsproceduren

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået Studieprøven eller dansk A på gymnasialt niveau. 

Hvis du mener, du kan dansk på et tilsvarende niveau, har du også mulighed for at søge om en IKV (individuel kompetencevurdering) i Dansk A på en VUC (voksenuddannelse), hvorfra du skal have et officielt bevis på dine danskkvalifikationer.

Dokumentationen for dine danskkundskaber skal være os i hænde senest 1. august i forbindelse med studiestart til september, og senest 1. januar i forbindelse med studiestart til februar.

Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.

Om Studieprøven

Studieprøven i dansk som andetsprog udbydes af kommunale og private sprogskoler i hele Danmark. Prøven består af tre dele: læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation.

Du skal bestå alle dele med mindst karakteren 2. Har du taget studieprøven før 2018, hvor prøven bestod af fire dele, skal alle delene være bestået.