Faglig profil og job

Faglig profil

Kandidatuddannelsen i forhistorisk arkæologi er en viderespecialisering af grundfagsstudiet, hvor den faglige bredde og kendskabet til arkæologiske teori og metode udbygges. Uddannelsen afsluttes med et speciale.

Ligesom på grundfagsstudiet beskæftiger vi os med studiet af materielle levn fra især oldtiden og middelalderen (faget omfatter både forhistoriske og historiske perioder), og som kandidatstuderende får du mulighed for at fordybe dig i flere arkæologiske temaer og gennemføre et arkæologisk projekt. Mens andre humanistiske fag beskæftiger sig med menneskets intellekt, udgør arkæologiens område - den materielle virkelighed - resultaterne af menneskets tanker, indbyrdes kommunikation og handlinger.

Emnerne er meget forskellige og omfatter både forhistoriske og historiske perioder samt områder uden for Europa. Blandt emnerne kan nævnes jæger- og bondestenalder i Norden, bronzealderen i Europa, jernalder og klassisk arkæologi, herunder Grækenland og Romerriget, vikingerne, Middelalderen, nyere tids arkæologi m.m. Hertil kommer generelle felter som fx forskningshistorie, teori og metode, maritim arkæologi m.v.

Jobmuligheder

Kandidater i forhistorisk arkæologi har traditionelt fundet arbejde på landets museer og universiteter.

Studieordningerne har gennem tiden rummet en betydelig grad af tværfaglighed, valgfrihed og krav om metodisk-teknisk kunnen, som åbner for videre ansættelsesmuligheder. Det er således typisk, at fagets kandidater har fundet ansættelse ikke blot inden for andre arkæologiske fag, men også inden for felter som administration, datasøgning og -bearbejdning samt kulturformidling.

I et mindre fag med snæver kontakt til de faglige arbejdsgivere i Danmark - museer og de øvrige institutioner, som beskæftiger sig med studiet, bevaringen, formidlingen og forvaltningen af den ældre materielle kulturarv - vil kandidaterne som regel være bekendt med de lokale arbejdsmuligheder efter deres studium. Kandidaterne har desuden, i løbet af studietiden, som regel arbejdet midlertidigt hos eller i tilknytning til samme gruppe arbejdsgivere. I virkeligheden har kandidaten gerne "timet" både studieforløbet og afslutningen af studiet i forhold til udbuddet af mulige større midlertidige eller ligefrem faste job. Typisk vil en periode med midlertidige ansættelser gå forud for fast ansættelse.

Figuren viser fordelingen mellem de arbejdsopgaver, dimittender fra forhistorisk arkæologi bruger mest tid på i deres daglige arbejde.

Eksempler på virksomheder

Kandidater i forhistorisk arkæologi arbejder fx hos:

  • Moesgård Museum
  • Folkemuseet, Hillerød
  • Københavns Universitet
  • Vikingeskibsmuseet
  • Sydvestsjællands Museum
  • Atheneskolen - skolen for børn med særlige forudsætninger
  • Københavns Bymuseum
  • Kroppedal - Museum for Astronomi, Nyere Tid, Arkæologi

Læs også om forskning på faget eller undervisning og opbygning.