Undervisning og opbygning

Undervisning

Kandidatuddannelsen er et toårigt fuldtidsstudium, der bygger videre på den teoretiske/metodiske og praktiske uddannelse fra grundfagsstudiet. Den afsluttes med et speciale.

Undervisningsformen er primært dialogbaseret holdundervisning og individuel vejledning, og der forudsættes en høj grad af selvstændighed og forberedelse fra den studerendes side. Størstedelen af arbejdet på historie består i at læse, reflektere over det læste og finde kilder. Det meste af din dagligdag går altså med at forberede dig på undervisningen. Du kan arbejde hjemme, på biblioteker og arkiver, eller du kan mødes med din læsegruppe.

På kandidatuddannelsen vælger du delvist selv, hvilke historiske emner du vil specialisere dig i. Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, som du skriver på det fjerde og sidste semester. Kandidatuddannelsen består af både obligatoriske og valgfrie elementer. Til de obligatoriske hører kurset i Historiebrug og historiedidaktik (KA-område 4), det specialeforberedende kursus (KA-område 5), der typisk ligger på tredje semester, og specialet.

Projektorienteret forløb og udlandsophold

Du har gode muligheder for at tone din uddannelse i en bestemt retning i kraft af de emnevalg, du træffer undervejs. Du har også mulighed for at erstatte et kursus med et projektorienteret forløb i en virksomhed, hvor du kan afprøve det job, du drømmer om, eller du kan lave virksomhedsprojekter, hvor du med støtte fra en vejleder på universitetet løser en konkret opgave for en virksomhed.

De studerende på kandidatuddannelsen i historie har også mulighed for at erstatte visse dele af uddannelsen med kurser på et udenlandsk universitet. Læs mere om udlandsophold.

Studiestruktur

Kandidatuddannelsen i historie består af i alt 120 ECTS. Du kan læse mere om fagelementerne i uddannelsens studieordning.

Nedenfor ser du det anbefalede studieforløb for kandidatuddannelsen med start 1. september og 1. februar samt studiestruktur for den gymnasierettede profil.

Gymnasiesidefag

Det er kun muligt at vælge kandidatuddannelsen i historie med den gymnasierettede profil, hvis du allerede har taget et bachelordelen af gymnasiesidefaget. Med den gymnasierettede profil kombinerer du historie med et andet fag, der undervises i på gymnasierne - de såkaldte gymnasiesidefag - og kan på denne måde blive gymnasielærer i historie.

Gymnasielæreruddannelsen består af 3 ½ års grundfag (eksempelvis historie) og 1 ½ års sidefag (90 ECTS). De første 45 ECTS læses som tilvalg i bacheloruddannelsen, og de sidste 45 ECTS bliver en del af den samlede toårige kandidatuddannelse.

 

1. år 1. semester
2. semester

Vælg to ud af tre fagelementer (i alt 30 ECTS):

  • KA-område 1: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion (15 ECTS)
  • KA-område 2: metodiske og analytiske redskaber (15 ECTS)
  • KA-område 3: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (15 ECTS)

Kandidattilvalg (15 ECTS)

Kandidattilvalg (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

KA-område 4: historiebrug og historiedidaktik (15 ECTS)

Speciale (30 ECTS)

KA-område 5: historisk område med projektplanlægning

(15 ECTS)

 

 

1. år 1. semester
2. semester

Kandidattilvalg (15 ECTS)

Vælg to ud af tre fagelementer (i alt 30 ECTS):

  • KA-område 1: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion (15 ECTS)
  • KA-område 2: metodiske og analytiske redskaber (15 ECTS)
  • KA-område 3: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (15 ECTS)

Kandidattilvalg (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

KA-område 4: historiebrug og historiedidaktik (15 ECTS)

Speciale (30 ECTS)

KA-område 5: historisk område med projektplanlægning

(15 ECTS)

 

 

1. år 1. semester
2. semester

Vælg mellem (15 ECTS):

  • KA-område 1: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion (15 ECTS) eller
  • KA-område 2: metodiske og analytiske redskaber (15 ECTS) eller
  • KA-område 3: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (15 ECTS)

KA-område 4: historiebrug og historiedidaktik (15 ECTS)

Kandidatsidefag (15 ECTS)

Kandidatsidefag (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

KA-område 5: historisk område med projektplanlægning

(15 ECTS)

Speciale (30 ECTS)

Kandidatsidefag (15 ECTS)