Undervisning og opbygning - Kandidat i historie – Københavns Universitet

Historie > Undervisning og opbygning

Undervisning og opbygning

Undervisning

Kandidatuddannelsen er et toårigt fuldtidsstudium, der bygger videre på den teoretiske/metodiske og praktiske uddannelse fra grundfagsstudiet. Den afsluttes med et speciale.

Undervisningsformen er primært dialogbaseret holdundervisning og individuel vejledning, og der forudsættes en høj grad af selvstændighed og forberedelse fra den studerendes side. Størstedelen af arbejdet på historie består i at læse, reflektere over det læste og finde kilder. Det meste af din dagligdag går altså med at forberede dig på undervisningen. Du kan arbejde hjemme, på biblioteker og arkiver, eller du kan mødes med din læsegruppe.

På kandidatuddannelsen vælger du delvist selv, hvilke historiske emner du vil specialisere dig i. Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, som du skriver på det fjerde og sidste semester. Kandidatuddannelsen består af både obligatoriske og valgfrie elementer. Til de obligatoriske hører det specialeforberedende kursus (Historisk kerneområde 4), der ligger på tredje semester, og specialet.

Du har gode muligheder for at tone din uddannelse i en bestemt retning i kraft af de emnevalg, du træffer undervejs. Du har også mulighed for at erstatte et kursus med et projektorienteret forløb i en virksomhed, hvor du kan afprøve det job, du drømmer om, eller du kan lave virksomhedsprojekter, hvor du med støtte fra en vejleder på universitetet løser en konkret opgave for en virksomhed.

De studerende på kandidatuddannelsen i historie har også mulighed for at erstatte visse dele af uddannelsen med kurser på et udenlandsk universitet.

Studiestruktur

Den studiestruktur, der er beskrevet nedenfor, gælder for den almindelige kandidatuddannelse i historie og ikke den gymnasierettede profil. Kontakt Studievejledningen for mere information: hist.studvejl@hum.ku.dk  

Kandidatuddannelsen i historie består af i alt 120 ECTS, som er fordelt på:

  • Historisk kerneområde 1 (obligatorisk), 15 ECTS
  • Metodiske og analytiske redskaber (obligatorisk), 15 ECTS
  • Historisk kerneområde 2 (obligatorisk), 15 ECTS
  • Historiens brug (valgfag), 15 ECTS
  • Historisk kerneområde 3 (valgfag), 15 ECTS
  • Historisk kerneområde 4 (Specialeforberedende kursus) (obligatorisk), 15 ECTS
  • Specialet (30 ECTS)

Du kan læse mere om fagelementerne i uddannelsens studieordning.

1. år 1. semester
2. semester

Historisk kerneområde 1 

(15 ECTS-point)

Historisk kerneområde 2 

(15 ECTS-point)

Metodiske og analytiske redskaber

(15 ECTS-point)

Historiens brug (15 ECTS-point)

2. år

3. semester 4. semester

Historisk kerneområde 3

(15 ECTS-point)

Speciale (30 ECTS-point)

Historisk kerneområde 4 (specialeforberedende kursus)

(15 ECTS-point)

Gymnasiesidefag

Hvis du vil være gymnasielærer, kan du godt blive ansat alene med ét fag, men skolerne foretrækker lærere, der kan undervise i to forskellige fag. Du kan kombinere dit fag med en fagpakke, der består af i alt 1½ års studier fra et andet gymnasiefag. Gymnasielæreruddannelsen kommer så til at bestå af 3 ½ års grundfag og 1 ½ års sidefag. Læs mere om gymnasiesidefaget-

Projektorienteret forløb og udlandsophold

Som kandidatstuderende har du desuden mulighed for at tage et projektorienteret forløb ved fx en udstillings-, analyse- eller informationsinstitution, tage kandidattilvalgskurser eller du kan tage på udlandsophold.