Faglig profil og job

På kandidatuddannelsen i historie kommer du omkring Danmarks- og verdenshistorien og ikke mindst sammenhængen mellem dem. 

Uddannelsen giver dig mulighed for - gennem arbejdet med forskellige, delvist selvvalgte emner - at dygtiggøre dig i fagets teorier og metoder. Uanset hvad, du specialiserer dig i, tilegner du dig gennem uddannelsen specialviden på det højeste niveau. 

Uddannelsen består af fire historiske områder, hvoraf ét er koblet med tilhørende redskabsfag (Metodiske og analytiske redskaber), mens et andet retter sig særligt mod arbejdstilrettelæggelse og projektstyring (Område C). Uddannelsen afsluttes med et speciale.

Jobmuligheder

Der er rigtig mange forskellige jobmuligheder med en kandidatuddannelse i historie. Med en uddannelse i historie er du kvalificeret til at undervise fx i gymnasiet, på seminarier, på universiteter, på voksenuddannelser eller du kan arbejde som forsker. Du kan også arbejde som informationsmedarbejder og projektleder fx på museer, på forlag, i ministerier og amter, i faglige organisationer eller i græsrodsorganisationer.

Historikere arbejder også med rådgivende konsulentvirksomheder og i medierne. Din erfaring i at fremstille historisk viden skriftligt og mundtligt er kompetencer, der er lige så anvendelige på aktuelt stof, som på det historiske. Det er kompetencer, som historikere bruger på det almene akademiske arbejdsmarked, typisk som analytikere, sagsbehandlere og ledere.

Brancher, hvor mange historikere finder arbejde, er bl.a.:

 • Undervisning og forskning: Over halvdelen af kandidaterne i historie, bliver ansat som undervisere på universitetet, i gymnasieskolen, på seminarier og højskoler eller som forskere ved universiteter, arkiver mv.
   
 • Kunst og kultur: Du har også gode muligheder for at få job på et museum eller et arkiv med planlægning, information, kulturformidling og administration.
   
 • Offentlig administration: Historikerens viden om politiske processer og evnen til at indsamle, vurdere og formidle stof er et godt trinbræt til et job i den offentlige administration. Som fuldmægtig i en offentlig forvaltning kan du arbejde med alt fra formidling og rådgivning til dokumentation og kvalitetssikring.
   
 • Kommunikation: En del historiekandidater arbejder med intern og ekstern kommunikation i offentlige eller private organisationer. Her er det evnen til at indsamle, vurdere og formidle emner, der er afgørende.
   
 • It og web: Historikere er vant til at håndtere og overskue store mængder kildemateriale. Det giver nyttige kompetencer i forbindelse med et job som webredaktør eller it-konsulent.

Figuren viser fordelingen mellem de arbejdsopgaver, dimittender fra historie bruger mest tid på i deres daglige arbejde.

Eksempler på virksomheder

Kandidater i historie arbejder fx hos:

 • Københavns Bymuseum
 • Espergærde Gymnasium
 • Statens Arkiver
 • Europæiske Rejseforsikring
 • Forsvaret
 • Nordfyns Kommune
 • TV2
 • Folkekirkens Nødhjælp

Læs også om forskning på faget eller undervisning og opbygning.