Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

  • Historie, Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Historie, Syddansk Universitet
  • Historie, Aarhus Universitet
  • Historie, Aalborg Universitet

Adgangskravene kan også opfyldes med en anden bacheloruddannelse fra Danmark, der giver kvalifikationer svarende til et bachelortilvalg i historie (45 ECTS):

  • Historisk metode (15 ECTS)
  • Historiografi og Globalhistorie (15 ECTS)
  • Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (område 4) (15 ECTS

Læs om ansøgningsproceduren.

Gymnasiesidefag

Hvis du søger om optagelse på den gymnasierettede profil på historie sammen med et gymnasiesidefag, skal du udover en adgangsgivende bacheloruddannelse også have det gymnasierettede bachelortilvalg, der giver adgang til gymnasiesidefaget.

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller kunne dokumentere dansk på et tilsvarende niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København. Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.