Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

  • Historie, Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Historie fra Syddansk Universitet
  • Historie fra Aarhus Universitet
  • Historie fra Aalborg Universitet
  • En dansk bacheloruddannelse, der indeholder bachelordelen af sidefaget i historie fra Københavns Universitet.

Læs om ansøgningsproceduren.

Ansøgere med anden bachelor

Ansøgere, der vurderes til at have en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med minimum 15 ECTS inden for historisk metode, minimum 15 ECTS inden for historiografi og globalhistorie samt ét eller flere historiske områder af et samlet omfang på minimum 15 ECTS, tages i betragtning til optagelse.

Læs om ansøgningsproceduren.

Gymnasiesidefag

Når du søger ind på den gymnasierettede kandidatuddannelse i historie skal du samtidig søge ind på kandidatdelen af dit sidefag. Det er derfor en forudsætning, at du har bestået din adgangsgivende bacheloruddannelse samt bachelordelen af det sidefag, du har valgt.

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller dansk A på gymnasialt niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København. Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.