Ansøgning og optagelse

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester af en bacheloruddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i kunsthistorie.

Gymnasiesidefag

Hvis du søger ind på den gymnasierettede profil sammen med et gymnasiesidefag, er det en forudsætning, at du ud over den adgangsgivende bacheloruddannelse har bestået det gymnasierettede bachelortilvalg, der giver adgang til gymnasiesidefaget.

Opfylder du adgangskravene?

BEMÆRK: Vi ændrer adgangskravene til optagelsen i efteråret 2021 (studiestart september 2021). De justerede adgangskrav vil fremgå af denne side.

Vælg den kategori, der passer på dig i menuen nedenfor, og læs mere om, hvordan du søger om optagelse.

 

 

Prioritering af ansøgere

Pladserne vil blive fordelt ud fra en helhedsvurdering af relevante uddannelsesaktiviteter og eventuelt andre relevante kunsthistoriske eller kunstfaglige erfaringer beskrevet i dit CV samt i din motiverede ansøgning. Der lægges vægt på dokumenterede uddannelsesaktiviteter, der modsvarer fagelementer som kunsthistorie, kunstteori og kunstvidenskabelig metode, fx fra tilvalgskurser på Københavns Universitet. Ansøgere med bacheloruddannelser, der automatisk opfylder adgangskravene, har forrang. 

Studieplanlægning

Når du søger ind på en kandidatuddannelse, er det en god idé hurtigt at komme i gang med at planlægge dit uddannelsesforløb, så du ikke misser en deadline. Find gode råd til studieplanlægning her.

Uddannelsesgebyr for udenlandske statsborgere

Ansøgere med statsborgerskab fra lande uden for EU, EØS og Schweiz skal betale for kandidatuddannelsen. Læs mere om uddannelsesgebyr.

Ansøgningsgebyr

Statsborgere i lande udenfor EU, EØS eller Schweiz skal betale et ansøgningsgebyr på 750 kr. Læs mere om ansøgningsgebyr, undtagelser og betingelser (engelsk).