Ansøgning og optagelse – Københavns Universitet

Kunsthistorie > Ansøgning og optagelse

Ansøgning og optagelse

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester af en bacheloruddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i kunsthistorie.

Gymnasiesidefag

Hvis du søger ind på den gymnasierettede profil sammen med et gymnasiesidefag, er det en forudsætning, at du ud over den adgangsgivende bacheloruddannelse har bestået det gymnasierettede bachelortilvalg, der giver adgang til gymnasiesidefaget.

Opfylder du adgangskravene?

Vælg den kategori, der passer på dig i menuen nedenfor, og læs mere om, hvordan du søger om optagelse.

Retskravsbachelor

Du er garanteret en plads på kandidatuddannelsen i kunsthistorie, hvis du er bachelor i kunsthistorie fra Københavns Universitet, og søger ind til den førstkommende studiestart efter du har færdiggjort bacheloruddannelsen.

Læs mere om, hvordan du søger ind, hvis du har retskrav.

Uddannelser der automatisk opfylder adgangskravene

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. Kun hvis du er retskravsbachelor og søger rettidigt, er du sikret optag.

  • Kunsthistorie fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Kunsthistorie fra Københavns Universitet
  • Kunsthistorie fra Aarhus Universitet
  • Kunsthistorie fra et universitet i de nordiske lande

Læs mere om hvordan du søger ind, når du opfylder adgangskravene.

Anden dansk uddannelse

Opfylder din bacheloruddannelse ikke automatisk adgangskravene, kan du stadig søge om optagelse. Du skal vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, så Det Humanistiske Fakultet kan vurdere om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen. Du skal bl.a. vedlægge en redegørelse for opfyldelse af adgangskravet.

Ansøgere med en anden humanistisk bacheloruddannelse fra et dansk universitet (samt ækvivalerende danske forskningsbaserede uddannelser) har adgang til kandidatuddannelsen i kunsthistorie under forudsætning af, at de kan dokumentere minimum 30 ECTS kunstvidenskabelige kompetencer, der modsvarer fagelementer såsom kunsthistorie, kunstteori og kunstvidenskabelig metode på Københavns Universitet.

Læs mere om, hvordan du søger ind med en anden dansk bachelor.

Udenlandsk uddannelse

Har du en udenlandsk bacheloruddannelse, skal du vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, så Det Humanistiske Fakultet kan vurdere om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen.

Ansøgere med en anden humanistisk bacheloruddannelse fra et  udenlandsk universitet (samt ækvivalerende udenlandske forskningsbaserede uddannelser) har adgang til kandidatuddannelsen i kunsthistorie under forudsætning af, at de kan dokumentere minimum 30 ECTS kunstvidenskabelige kompetencer, der modsvarer fagelementer såsom kunsthistorie, kunstteori og kunstvidenskabelig metode på Københavns Universitet.

Læs mere om, hvordan du søger ind med en udenlandsk bachelor.

Tidligere optaget på en kandidatuddannelse

Har du tidligere været indskrevet på en kandidatuddannelse, kan der gælde særlige regler. 

Læs mere om, hvordan du søger ind.

Prioritering af ansøgere

Pladserne vil blive fordelt ud fra en helhedsvurdering af relevante uddannelsesaktiviteter og eventuelt andre relevante kunsthistoriske eller kunstfaglige erfaringer beskrevet i dit CV samt i din motiverede ansøgning. Der lægges vægt på dokumenterede uddannelsesaktiviteter, der modsvarer fagelementer som kunsthistorie, kunstteori og kunstvidenskabelig metode, fx fra tilvalgskurser på Københavns Universitet. Ansøgere med bacheloruddannelser, der automatisk opfylder adgangskravene, har forrang. 

Studieplanlægning

Når du søger ind på en kandidatuddannelse, er det en god idé hurtigt at komme i gang med at planlægge dit uddannelsesforløb, så du ikke misser en deadline. Find gode råd til studieplanlægning her.

Uddannelsesgebyr for udenlandske statsborgere

Ansøgere med statsborgerskab fra lande uden for EU, EØS og Schweiz skal betale for kandidatuddannelsen. Læs mere om uddannelsesgebyr.

Ansøgningsgebyr

Statsborgere i lande udenfor EU, EØS eller Schweiz skal betale et ansøgningsgebyr på 750 kr. Læs mere om ansøgningsgebyr, undtagelser og betingelser (engelsk).

Ansøgningsgebyr

Statsborgere i lande udenfor EU, EØS eller Schweiz skal betale et ansøgningsgebyr på 750 kr. Læs mere om ansøgningsgebyr, undtagelser og betingelser (engelsk).