Ansøgning og optagelse

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester af en bacheloruddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i kunsthistorie. Din bachelor skal opfylde adgangskravene til uddannelsen. 

Vælg den kategori, der passer på dig i menuen nedenfor og læs mere om, hvordan du søger om optagelse, om tidsfrister og dokumentation til din ansøgning.

Prioritering af ansøgere

Pladserne vil blive fordelt ud fra en helhedsvurdering af relevante uddannelsesaktiviteter og eventuelt andre relevante kunsthistoriske eller kunstfaglige erfaringer beskrevet i dit CV samt i din redegørelse for akademisk relevans. Der lægges vægt på dokumenterede uddannelsesaktiviteter, der modsvarer fagelementer som kunsthistorie, kunstteori og kunstvidenskabelig metode, fx fra tilvalgskurser på Københavns Universitet.

Ansøgere med bacheloruddannelser der automatisk opfylder adgangskravene, prioriteres før kvalificerede ansøgere med andre bacheloruddannelser

Har du allerede en kandidatgrad?

Hvis du allerede har en kandidatgrad fra Danmark eller udlandet, kan du kun blive tilbudt en studieplads, hvis der er ledige pladser på uddannelsen. 

Vi kan i ganske særlige tilfælde give dispensation fra kandidatreglen.

Uddannelses- og ansøgningsgebyr

Ansøgere med statsborgerskab fra lande uden for EU, EØS og Schweiz skal:

Hvis du vil vide mere om uddannelsesgebyr på uddannelsen, skal du skrive til kaoptag@hum.ku.dk.