Faglig profil og job

Undervisning, kulturformidling, oversættelse og redaktionelt arbejde. Dette er nogle af arbejdsopgaverne for studerende og færdige kandidater på latinstudiet. Studieområdet på Afdeling for Græsk og Latin er græsk-romersk kultur i bredeste forstand; et fagområde, der også betegnes klassisk filologi. Latin omfatter først og fremmest sproget og den latinske litteratur, men du fordyber dig i hele den latinske kultur: filosofi, arkitektur, skulptur, historie, musik, digtekunst, religion og samfundsforhold.

Kandidatuddannelsen i latin bygger videre på bacheloruddannelsen i latin.

Du kan vælge forskellige profiler: som udgangspunkt er studieområdet på kandidatuddannelsen i latin latinsk sprog før 600 e.kr., men vælger du profilen i latinsk middelalderfilologi beskæftiger du dig med latinsk sprogbrug i perioden 500-1500 e.kr.

En kandidatuddannelse i latin udbygger bacheloruddannelsens færdigheder inden for sprogforståelse og beherskelse af det latinske sprog, kendskab til den antikke verdens kultur- og receptionshistorie samt latinske tekster i et forløb, der prioriterer selvstændighed og faglig fordybelse højt.

Jobmuligheder

Kandidater i latin finder typisk arbejde inden for undervisningsområdet - både i gymnasiet (hvor latin dels er et valgfag, dels et vigtigt element i den obligatoriske undervisning i almen sprogforståelse), inden for voksenundervisning samt på universiteterne.

Kandidater i latin har herudover opnået en række sproglige, analytiske, historiske og teoretiske kompetencer, der gør dem i stand til at varetage analytiske, kommunikative og formidlende funktioner inden for flere virksomhedstyper. Kandidater har fx fundet arbejde som oversættere, kulturformidlere, redaktører på bogforlag eller i andre funktioner, hvor der er brug for de høje analytiske evner og den skarpe sproglige iagttagelses- og formuleringsevne, som uddannelsen opdyrker.

Figuren viser fordelingen mellem de arbejdsopgaver, dimittender fra latin bruger mest tid på i deres daglige arbejde. NB.: Figuren er baseret på data fra mindre end 10 respondenter.

Læs også om undervisning og opbygning.