Undervisning og opbygning

Undervisning

Kandidatuddannelsen er på to år og viderefører den teoretiske og praktiske faglige uddannelse på bacheloruddannelsen i latin. Du afslutter uddannelsen med et speciale.

Der er flere mulige strukturer for kandidatstudiet, der enten giver kompetence til at undervise i gymnasiet, mulighed for at tage et projektorienteret forløb, et udlandsophold eller et kandidattilvalg uden for latin.

De obligatoriske kurser sikrer, at du får en høj kompetence i filologisk metode, en praktisk og teoretisk beherskelse af latinsk sprog, en kulturel forståelse af latinske tekster og romerske materielle levn på et videnskabeligt grundlag og en træning i at formidle den antikke verdens kultur til andre.

Opbygning

Du kan vælge mellem tre profiler på kandidatuddannelsen i latin.