Undervisning og opbygning – Københavns Universitet

Latin > Undervisning og opbygning

Undervisning og opbygning

Undervisning

Kandidatuddannelsen er på to år og viderefører den teoretiske og praktiske faglige uddannelse på bacheloruddannelsen i latin. Du afslutter uddannelsen med et speciale.

Der er flere mulige strukturer for kandidatstudiet, der enten giver kompetence til at undervise i gymnasiet, mulighed for at tage et projektorienteret forløb, et udlandsophold eller et kandidattilvalg uden for latin.

De obligatoriske kurser sikrer, at du får en høj kompetence i filologisk metode, en praktisk og teoretisk beherskelse af latinsk sprog, en kulturel forståelse af latinske tekster og romerske materielle levn på et videnskabeligt grundlag og en træning i at formidle den antikke verdens kultur til andre.

Opbygning

Du kan vælge mellem tre profiler på kandidatuddannelsen i latin.

Almen profil

1. år 1. semester
2. semester
Sprog og stilistik med oversættelse fra dansk til latin  (15 ECTS)

Filologisk praksis 1: Forelæsning (15 ECTS)

Frit genre- eller periodeorienteret område

eller

Frit genre- eller periodeorienteret område (latinsk middelalder) (15 ECTS)

Filologisk praksis 2: Artikel (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Kandidattilvalg (30 ECTS)

Speciale (30 ECTS) 

Profil i latinsk middelalderfilologi

1. år 1. semester
2. semester
Sprog og stilistik med oversættelse fra dansk til latin  (15 ECTS)

Filologisk praksis 1: Forelæsning (15 ECTS)

Frit genre- eller periodeorienteret område (latinsk middelalder) (15 ECTS)

Filologisk praksis 2: Artikel (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Kandidattilvalg (30 ECTS)

Speciale (latinsk middelalder) (30 ECTS) 

Gymnasierettet profil

1. år 1. semester
2. semester
Sprog og stilistik med oversættelse fra dansk til latin  (15 ECTS)

Filologisk praksis 1: Forelæsning (15 ECTS)

Kandidatsidefag (15 ECTS)

Kandidatsidefag (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Filosofisk praksis 2: Artikel (15 ECTS)

Speciale (30 ECTS) 

Kandidatsidefag (15 ECTS)