Undervisning og opbygning

Undervisning

Kandidatuddannelsen er på to år og viderefører den teoretiske og praktiske faglige uddannelse på bacheloruddannelsen i latin. Du afslutter uddannelsen med et speciale.

Der er flere mulige strukturer for kandidatstudiet, der enten giver kompetence til at undervise i gymnasiet, mulighed for at tage et projektorienteret forløb, et udlandsophold eller et kandidattilvalg uden for latin.

De obligatoriske kurser sikrer, at du får en høj kompetence i filologisk metode, en praktisk og teoretisk beherskelse af latinsk sprog, en kulturel forståelse af latinske tekster og romerske materielle levn på et videnskabeligt grundlag og en træning i at formidle den antikke verdens kultur til andre.

Opbygning

Du kan vælge mellem tre profiler på kandidatuddannelsen i latin.

 

1. år 1. semester
2. semester
Sprog og stilistik med oversættelse fra dansk til latin  (15 ECTS)

Kandidattilvalg (15 ECTS)

Klassisk tradition (15 ECTS)

2. år


 

3. semester 4. semester

Frit skriftligt område  (15 ECTS)

Speciale (30 ECTS) 


Frit mundtligt område (15 ECTS)

 

 

1. år 1. semester
2. semester
Sprog og stilistik med oversættelse fra dansk til latin  (15 ECTS)

Kandidattilvalg (30 ECTS)

Klassisk tradition (15 ECTS)

2. år


 

3. semester 4. semester

Frit skriftligt område inden for latinsk middelalder (15 ECTS)

Speciale inden for latinsk middelalder (30 ECTS) 


Frit mundtligt område inden for latinsk middelalder (15 ECTS)

 

 

1. år 1. semester
2. semester
Sprog og stilistik med oversættelse fra dansk til latin  (15 ECTS)

Sidefag (15 ECTS)

Klassisk tradition (15 ECTS)

Sidefag (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Sidefag (15 ECTS)

Speciale (30 ECTS) 

Frit mundtligt område (15 ECTS)