Undervisning og opbygning – Københavns Universitet

Latin > Undervisning og opbygning

Undervisning og opbygning

Undervisning

Kandidatuddannelsen er på to år og viderefører den teoretiske og praktiske faglige uddannelse på bacheloruddannelsen i latin. Du afslutter uddannelsen med et speciale.

Der er flere mulige strukturer for kandidatstudiet, der enten giver kompetence til at undervise i gymnasiet, mulighed for at tage et projektorienteret forløb, et udlandsophold eller et kandidattilvalg uden for latin.

De obligatoriske kurser sikrer, at du får en høj kompetence i filologisk metode, en praktisk og teoretisk beherskelse af latinsk sprog, en kulturel forståelse af latinske tekster og romerske materielle levn på et videnskabeligt grundlag og en træning i at formidle den antikke verdens kultur til andre.

Opbygning

BEMÆRK: Der træder en ny studieordning i kraft per 1. september 2019. Det betyder, at der kan ske ændringer i forhold til den struktur og de kurser, der er beskrevet her på siden.

Du kan vælge mellem tre profiler på kandidatuddannelsen i latin.

Individuelt tilrettelagt profil

1. år 1. semester
2. semester
Filologisk praksis 1: Forelæsning (15 ECTS)

Latinsk sprog og stilistik (15 ECTS)

Frit genre- eller periodeorienteret område

eller

Frit genre- eller periodeorienteret område (latinsk middelalder) (15 ECTS)

Filologisk praksis 2: Artikel (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Individuel sammensætning af studieelementer (i alt 30 ECTS):

 • Filologisk praksis 3a: Udgave (30 ECTS)

 • Filologisk praksis 3a: Udgave (latinsk middelalder) (30 ECTS)

 • Filologisk praksis 3b: Kommentar (30 ECTS)

 • Filologisk praksis 3b: Kommentar (latinsk middelalder) (30 ECTS)

 • Filologisk praksis 3c: Oversættelse (30 ECTS)

 • Filologisk praksis 3c: Oversættelse

  (latinsk middelalder) (30 ECTS)

 • Filologisk praksis 3d:

 • Projektorienteret forløb (30 ECTS)

 • Kandidattilvalg (op til 30 ECTS)

Speciale (30 ECTS) 

Profil i latinsk middelalderfilologi

1. år 1. semester
2. semester
Filologisk praksis 1: Forelæsning (15 ECTS)

Latinsk sprog og stilistik (15 ECTS)

Frit genre- eller periodeorienteret område (latinsk middelalder) (15 ECTS)

Filologisk praksis 2: Artikel (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Filologisk praksis 3a: Udgave (latinsk middelalder) (30 ECTS)

eller

Filologisk praksis 3b: Kommentar (latinsk middelalder) (30 ECTS)

eller

Filologisk praksis 3c: Oversættelse (latinsk middelalder) (30 ECTS)

Speciale (30 ECTS) 

Gymnasierettet profil

1. år 1. semester
2. semester
Filologisk praksis 1: Forelæsning (15 ECTS)

Latinsk sprog og stilistik (15 ECTS)

Gymnasiesidefag (15 ECTS)

Gymnasiesidefag (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Filosofisk praksis 2: Artikel (15 ECTS)

Speciale (30 ECTS) 

Gymnasiesidefag (15 ECTS)