Undervisning og opbygning

Kandidatuddannelsen er en forskningsbaseret professionsuddannelse. Som færdiguddannet kandidat i odontologi kan du blive ansat som tandlæge under supervision og efter et år søge autorisation som selvstændig tandlæge.

Undervisning

Uddannelsen er bygget op over fire semestre som en blanding mellem teori og praksis.

Patienten er i fokus under hele dit uddannelsesforløb. Som studerende trænes du i at reflektere, kritisk analysere og få en forståelse for betydningen af livslang læring og en erkendelse af dine egne grænser.

Undervisningen gennemføres overvejende ved dialogbaseret holdundervisning og øvelser suppleret med forelæsninger. Al øvelsesundervisning er obligatorisk.

På afsluttende studieår skal du udarbejde et afsluttende kandidatspeciale i en gruppe på højst tre studerende. Bedømmelsen af specialet sker på baggrund af en individuel, mundtlig prøve.

Opbygning

Kursusinformation

Se kursus- og eksamensbeskrivelser i KU's kursusdatabase

Studieophold i udlandet?

Overvejer du at læse i udlandet i løbet af dit studium?

Læs mere om studieophold i udlandet