Faglig profil og job

Faglig profil

Odontologi er en forskningsbaseret professionsuddannelse, hvor du kan uddanne dig til tandlæge. Odontologi er en teoretisk og praktisk uddannelse, hvor du som studerende lærer at undersøge, forebygge og behandle sygdomme i menneskers tænder, mund, spytkirtler og kæbe.

Da kandidatuddannelsen i odontologi er en professionsuddannelse, er de kompetencer, du opnår gennem uddannelsen, forholdsvis specifikke. Som færdiguddannet cand.odont. vil du have en væsentlig indsigt og forståelse for diagnostik af tænder, mundhule og kæbe, diagnostiske metoder, undersøgelse og behandling af disse områder samt forståelse og indsigt for orale sundheds- og sygdomsmønstre, landets sundhedsvæsen og forskellige befolkningsgruppers behov for tandpleje.

Kandidatuddannelsen giver endvidere mulighed for optagelse på ph.d.-uddannelsen og på specialtandlægeuddannelserne. Efter gennemførelse af uddannelsen har kandidaten ret til at anvende titlen kandidat i odontologi (cand.odont.) og Master of Science (MSc) in Dental Surgery

Læs mere om de kompetencer du får i kompetenceprofilen for odontologi..

Job

Kandidatuddannelsen i odontologi afsluttes med en kandidateksamen, der giver dig titlen cand.odont. (candidatus/a odontologiae).

Gennemført kandidatuddannelse i odontologi giver dig ret til autorisation som tandlæge. For at opnå tilladelse til selvstændigt virke skal du gennemgå minimum et års praktisk oplæring i en underordnet stilling hos en tandlæge, der har tilladelse til selvstændigt virke.  Formålet med den praktiske oplæring er, at tandlægen under opsyn og vejledning af en erfaren tandlæge opnår rutine og klinisk erfaring, der gør tandlægen egnet til at arbejde selvstændigt som tandlæge.

Efter kandidatuddannelsen som cand. odont. har du også mulighed for - gennem en flerårig videreuddannelse - at blive specialtandlæge i ortodonti (tandregulering) eller i tand-, mund- og kæbekirurgi (hospitalstandpleje).

De fleste kandidater fra odontologi søger beskæftigelse i private eller offentlige klinikker, fx kommunal tandpleje, hospitalstandklinikker, forsvarstandpleje og forsorgstandpleje. Et mindre antal kandidater finder ansættelse ved forskning og undervisning på universiteter og enkelte inden for medicinalindustrien.

Beskæftigelsessituationen for kandidater er god, og ledigheden er lav.

Der er ikke store muligheder for at arbejde tandlægefagligt uden for Odontologisk Institut uden afsluttet kandidateksamen. En bachelorgrad i odontologi vil således kun i ringe grad give erhvervskompetence. Sundhedsstyrelsen godkender ikke, at odontologiske bachelorer udfører arbejdsopgaver, hvor arbejdet er autorisationspålagt som tandlæge eller tandplejer, ligesom de ikke må have selvstændig patientkontakt.