Adgangskrav

Du kan søge ind på kandidatuddannelsen i odontologi på Københavns Universitet, hvis du

 • er i gang med det sidste semester af bacheloruddannelsen i odontologi eller
 • har en afsluttet bacheloruddannelse i odontologi . 

Det er udelukkende din bacheloruddannelse, der bliver brugt som adgangsgrundlag på kandidatuddannelsen i odontologi .

 

Du er retskravsbachelor til kandidatuddannelsen i odontologi, når du

 • har en bacheloruddannelse i odontologi fra Københavns Universitet
 • påbegynder din kandidatuddannelse senest 3 år efter, du har afsluttet din bacheloruddannelse

Ansøgere med retskrav er garanteret en studieplads.

 

 

Du opfylder alle adgangskrav og kan søge ind på kandidatuddannelsen, når du har gennemført nedenstående bacheloruddannelse:

 • Bachelor i odontologi – Aarhus Universitet

Se hvilke kandidater på KU, din bachelor er forhåndsgodkendt til at give adgang til

Selvom du opfylder alle adgangskravene, er du ikke garanteret optag på uddannelsen.

 

Du kan søge optagelse på kandidatuddannelsen i odontologi, hvis du har en bacheloruddannelse i odontologi.

  Du skal have bestået kurser inden for nedenstående fagområder for at være kvalificeret til optag:

  • 30 ECTS inden for anatomi, tandmorfologi, embryologi og fysiologi
  • 40 ECTS inden for kemi, biologi, genetik, almen patologi og patologisk anatomi
  • 12,5 ECTS inden for oral biokemi, oral mikrobiologi og hygiejne
  • 10 ECTS inden for parodontologi
  • 10 ECTS inden for odontologisk radiologi
  • 10 ECTS inden for bidfunktionslære
  • 5 ECTS inden for proteselære
  • 5 ECTS inden for tandlægematerialer
  • 10 ECTS inden for konserverende tandbehandling (inkl. rodbehandling)
  • 10 ECTS inden for forebyggende tandpleje
  • 10 ECTS inden for farmakologi, anæstesi og smertestillende midler inden for tandbehandling
  • 5 ECTS inden for faglig organisation, etik, statistik og lovgivning

  Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret optag på uddannelsen.

   

  Det er ikke muligt at tage supplerende kurser for at opfylde adgangskravene i forbindelse med optagelse på kandidatuddannelsen i odontologi.

  Har du spørgsmål, kan du kontakte studievejledningen.

   

   

  Du skal have bestået din adgangsgivende bacheloruddannelse senest 5 år inden studiestart.

  Hvis den er ældre end 5 år gammel, kan du søge om en dispensation for forældelseskravet.

  Hvis du ønsker at søge om dispensation, skal du uploade følgende dokumenter i ansøgningsportalen, når du udarbejder din ansøgning om optag:

  • En ansøgning hvor du selv beskriver, hvordan du siden færdiggørelsen af din bacheloruddannelse har vedligeholdt din faglige kvalifikationer (fx relevant arbejde, praktikker, efteruddannelse)
  • Dokumentation – fx ansættelseskontrakter, diplomer osv.

   

  Sprogkrav

  Det er et krav, at du kan formulere dig skriftligt og mundtligt på dansk.

   

  Ansøgere fra Sverige, Norge, Finland, Færøerne og Island skal ikke dokumentere danskkundskaber.

  Er du udenlandsk statsborger, skal du dokumentere, at du har:

  • A-niveau fra en gymnasial uddannelse
  • A-niveau i dansk som andetsprog eller
  • bestået studieprøven i dansk

  Har du studiestart i september, skal du bestå prøven senest 15. august.

  Studieprøvens fire discipliner er: Læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation. Du skal bestå hver disciplin med karakteren 7 som minimum. 

  Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og Studieskolen i København.