Kompetenceprofil

På kandidatuddannelsen i odontologi bliver du kvalificeret til at beherske den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at kunne behandle og forebygge sygdomme i tænder, kæber og mundens øvrige strukturer - nu og i fremtiden.

Viden - du får forståelse for og viden om:

 • diagnostik, ætiologi, profylakse, progression, behandlingsplanlægning og behandling af orale sygdomme herunder generelle sygdommes indvirkning på oral sygdom og behandling.
 • diagnostik af normal og patologisk oro- og kraniofacial vækst og udvikling inklusiv genetisk ætiologi.
 • diagnostik og behandling af orofaciale smertetilstande.
 • diagnostik og behandling af adfærdsproblemer fx angst og odontofobi i relation til tandbehandling.
 • hygiejnens betydning for odontologisk behandling, patienter og personale
 • orale sundheds- og sygdomsmønstre, landets sundhedsvæsen og forskellige befolkningsgruppers behov for tandpleje samt gældende regler i sundhedsvæsenet.

Færdigheder - du kan:

 • optage en odontologisk og medicinsk relevant anamnese, herunder identificere adfærdsproblemer og journalisere disse oplysninger efter gældende regler.
 • foretage klinisk diagnostik af tænder, mundhule samt tilgrænsende regioner og vælge yderligere relevante undersøgelsesmetoder fx radiologi, spytfunktionsundersøgelse, mikrobiologi og modelanalyse.
 • identificere patientens ønsker og behov samt under supervision gennemføre den deraf følgende relevante odontologiske behandling og/eller henvise til specialbehandling.
 • vurdere allerede udført tandbehandlings resultater og foreslå eventuelle nødvendige tiltag for at vedligeholde tandstatus.

Akademiske og personlige kompetencer - på baggrund af din viden og dine færdigheder kan du:

 • læse, forstå og på et kritisk grundlag diskutere odontologiske videnskabelige artikler.
 • selvstændigt finde litteratur, der belyser en odontologisk problemstilling.
 • vurdere kvaliteten af odontologisk faglitteratur.
 • vurdere nye materialers, produkters og kliniske metoders anvendelighed.
 • gennemføre en selvstændig, faglig odontologisk argumentation.
 • arbejde selvstændigt og videnskabeligt med et relevant odontologisk projekt samt formidle dets resultater såvel skriftligt som mundtligt.
 • ud fra et professionelt grundlag forstå og vurdere patient-tandlægeforholdet, føle ansvar og empati for dine patienter samt have en etisk holdning til dit fag og fagets udvikling.
 • kritisk indhente informationer, besidde en kritisk holdning til dit eget arbejde og kende til dine egne begrænsninger.