Hvorfor læse folkesundhedsvidenskab? 

Uddannelsen kombinerer videnskab om sundhed og samfund og undersøger sundheden for hele eller dele af befolkningen - både i Danmark og i udlandet. Du lærer at analysere tilfælde, fordeling og årsager til sygdomme. Du ser også på konsekvenserne af sygdom. Du lærer, hvordan du fremmer sundhed og forebygger sygdom i forskellige befolkningsgrupper. Du lærer at forholde dig kritisk og rådgive ift. sundhedsvæsenets aktiviteter og innovation.  

Hvad kan jeg blive med folkesundhedsvidenskab? 

Du bliver specialist i at analysere årsager til og fordeling af sygdom i befolkningen. Du kan udvikle politikker og interventioner for at forebygge sygdom og forbedre sundhed - og få dem ud at virke. Du kan arbejde både i det offentlige og private. Fx i Sundhedsministeriet, i regionernes hospitalsplanlægning eller i kommunernes sundhedsafdelinger. Du kan også arbejde i medicinalindustrien, konsulentfirmaer eller Røde Kors, FN og WHO.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

På bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab er der 63 studerende på en årgang. Du går til undervisning cirka 15-20 timer om ugen. Resten af tiden op til en fuld arbejdsuge forbereder du dig til de forskellige fag.

Undervisningen veksler mellem:

 • forelæsninger i auditorier for hele årgang
 • holdundervisning med oplæg og diskussioner sammen med cirka 30 af dine medstuderende
 • case-baseret undervisning, hvor du arbejder med problemstillinger fra den virkelige verden
 • projektarbejde med vejledning.

Opbygning

Bacheloruddannelsen varer tre år. Du får en solid viden og kompetencer med obligatoriske fag, og det sidste år har du mulighed for selv at vinkle din uddannelse efter dine interesser med valgfag eller praktikophold. Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt.

Undervisningen er tværfaglig. Det betyder, at du får viden fra mange fagområder. Ud over undervisere fra folkesundhedsvidenskab møder du læger, sociologer, sundhedsøkonomer, antropologer og statistikere m. fl.

Du får et bredt kendskab til teorier og metoder inden for folkesundhedsvidenskab. Du lærer at arbejde med sundhedsproblemer i en befolkningsgruppe i relation til gruppens almindelige levevilkår. Du lærer at forstå og forholde dig kritisk til de forskellige forhold, der påvirker befolkningens sundhed.

Uddannelsen kombinerer videnskab om

 • samfund
 • sundhed
 • sygdom
 • biomedicin
 • kommunikation
 • psykologi
 • adfærd
 • videnskabsteori
 • forskningsmetoder
 • etik

 

 

Forberedelsen til din undervisning er både:

 • læsning af pensum
 • videoklip, der forklarer pensum
 • diskussion af de læste tekster i studiegruppen
 • forberedelse af oplæg til undervisningen
 • informationssøgning
 • skriftlige øvelser.

Når du starter på uddannelsen, bliver du sat sammen med nogle af dine medstuderende i en studiegruppe. Studiegruppen er vigtig både i den daglige forberedelse til undervisningen, og når du læser til eksamen.

 

 

På den sidste halvdel af uddannelsen har du mulighed for at tage valgfrie kurser, som har din særlige interesse. Du kan både vælge kurser på Folkesundhedsvidenskab og andre relevante uddannelser.

Her har du også mulighed for kortere praktikophold, f.eks. i lavindkomstlande.

 

 

 

Undervisningen er på dansk og engelsk, og du skal være forberedt på at læse akademiske tekster på engelsk og enkelte på norsk og svensk.

 

Du afslutter alle dine kurser med en eksamen. Du går primært til skriftlige eksamener - både i form af skriftlige afleveringer, som du skriver derhjemme, og skriftlige prøver, du skriver på universitet. Nogle gange er de efterfulgt af en mundtlig prøve

Bachelorprojektet skriver du alene eller i en gruppe. Det består af en længere skriftlig aflevering og en mundtlig prøve, hvor du fremlægger projektet og perspektiverer dine resultater.

 

Undervisningssituation

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Du kommer igennem 10 spørgsmål om uddannelsen. Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

På folkesundhedsvidenskab bliver du specialist i at analysere årsager til og fordeling af sygdom i befolkningen, i at udvikle, implementere og evaluere sundhedspolitikker og sundhedsinterventioner og til at forebygge sygdom og forbedre sundhed.

Du analyserer komplekse problemer fra forskellige vinkler og skaber rammer for bedre sundhed og trivsel for befolkningen.

Du arbejder fx i:

 • sundhedsministeriet
 • medicinalindustrien
 • internationale organisationer som Røde Kors, FN og WHO.

FAQ Karrieremuligheder

 

På folkesundhedsvidenskab bliver du i stand til at se problemer fra flere perspektiver og kommunikere med mange faggrupper.

Du får redskaber til at udføre kvalificerede analyser ved at anvende fag som statistik, epidemiologi og kvalitative metoder. Du lærer om årsager til sygdom og sundhed og om, hvordan man gennem sundhedspolitik, sundhedsvæsenets organisation og interventioner kan skabe de bedste rammer for befolkningens sundhed.

Du læser fag som sociologi, psykologi, økonomi, kommunikation, humanbiologi, sygdomslære, miljø og bæredygtighed, etik og global sundhed. Den tværfaglige viden, du opnår på uddannelsen, gør dig i stand til at forstå både økonomen og lægen - og få dem til at forstå dig.

 

 

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab sigter primært mod videreuddannelse, altså en kandidatuddannelse inden for sundhedsvidenskab eller samfundsvidenskab.

Du kan fx fortsætte på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab eller den internationale kandidatuddannelse i Global Health eller kandidat i Business Administration and Health Innovation på Københavns Universitet eller kandidat i Business Administration and Health Innovation.

 

 

Du har mange forskellige karrieremuligheder. Du arbejder fx i:

 • sundhedsministeriet
 • sundhedsstyrelsen
 • styrelsen for Patientsikkerhed
 • regionernes hospitalsplanlægning
 • kommunernes sundhedsafdelinger
 • medicinalindustrien
 • fødevareindustrien
 • patientforeninger
 • internationale organisationer som Røde Kors, FN og WHO
 • i det offentlige eller private eller ved et universitet  med forskning og undervisning.

 

 

 

Mød en færdiguddannet kandidat

Indhold ikke tilgængeligt på grund af cookie-valg

Du kan ikke se indholdet i dette felt på grund af dine cookie-valg.

Klik her for at redigere dine cookie-indstillinger.

Kategori: Statistik, Markedsføring

Kirsen Egebjerg Jensen, forsker ved Kræftens Bekæmpelse

Studieliv

På folkesundhedsvidenskab (FSV) er der et dynamisk miljø både fagligt og socialt. Du kommer til at lære din egen årgang rigtig godt at kende gennem introforløb, undervisning og andre aktiviteter.

De andre årgange møder du i studentercafeen, til fredagsbaren, i festudvalget, på fodboldholdet, på fagråds- og studienævnsmøder, seminarer afholdt af studerende, foreningen for studerende med international interesse osv.

FSV-ånden

FSV-ånden kalder de studernde det gode sammenhold, der er på tværs af årgangene, hvor eksamensnoter og besvarelser går i arv til næste årgang. Alle hjælper hinanden med indkøb af pensum og sørger for, at de studerende har det godt sammen.

Når de studerende skal nævne det bedste ved uddannelsen er det: tværfagligheden og de efterfølgende mange forskellige job- og karrieremuligheder både i Danmark og udlandet. Studiemiljøet og de gode venskaber. De æstetiske og inspirerende omgivelser på det gamle Kommunehospital på City Campus (i daglig take CSS).

Campus

Du har din daglige gang på City Campus i det centrale København ved siden af Botanisk Have. Det første år har du også undervisning i Panum-bygningen på Nørre Campus.

Mød de studerende

Man kan se det på den måde, at en læge ser på det enkelte individ og på dets sundhed. På folkesundhedsvidenskab har vi et lidt mere bredt perspektiv. Vi ser på den brede befolkning og prøver at optimere befolkningens sundhed.

Maja, studerende på folkesundhedsvidenskab, fra KU Studieliv podcasten
Hør podcast med Maja, der læser folkesundhedsvidenskab

Besøg os

Er du i tvivl om hvilken uddannelse, der passer bedst til dig, eller vil du føle dig mere sikker i dit studievalg? Så kan det være en god ide at opleve uddannelsen tæt på.

Hvordan er det at gå til forelæsning? Hvilke fag fylder mest? Hvordan ser hverdagen ud? Er det nemt at få venner? 

Der er forskellige muligheder for besøg og samtaler med studerende eller undervisere på folkesundhedsvidenskab.

City Campus

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Har du spørgsmål til:

 • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
 • optagelse med en udenlandsk uddannelse
 • ansøgningsprocedurer
 • adgangskrav
 • studievalg eller studietvivl
 • særlig støtte (SPS)

Har du spørgsmål til:

 • uddannelsens faglige indhold
 • studiemiljø
 • karrieremuligheder

Her ligger uddannelsen

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, City Campus, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K


Vis større kort

Spørgsmål og svar om studiet

 

Matematik er et vigtigt fag, hvor du fx bruger sandsynlighedsregning og forståelse af tabeller og figurer. Matematik anvender du bl.a. til at beregne og lave statistik over sygdom i befolkningsgrupper. Eller til at beregne hvor meget det koster samfundet at forebygge og behandle sygdomme.

Du bruger også biologi, når du skal lære om den raske menneskekrop og om hyppige sygdomme, årsagerne til dem og sygdommes udvikling.

Samfundsfag er også vigtigt på uddannelsen, når du har kurser i sociologi, sundhedsøkonomi og hvordan sundhedsvæsenet er bygget op og fungerer.

På folkesundhedsvidenskab arbejder du meget med projekter, som du fx kender det fra dit studieretningsprojekt i gymnasiet.  

 

 

På folkesundhedsvidenskab (FSV) er der et dynamisk miljø både fagligt og socialt. Du kommer til at lære din egen årgang rigtig godt at kende gennem introforløb, undervisning og andre aktiviteter.

De andre årgange møder du fx i studentercafeen, i festudvalget, på fodboldholdet, i studenterpolitik og til alle mulige andre faglige og sociale arrangementer.

FSV-ånden kalder de studerende det gode sammenhold, der er på tværs af årgangene.

 

 

Uddannelsen af et fuldtidsstudie med undervisning på campus. Du går til undervisning cirka 15-20 timer om ugen. Resten af tiden op til en fuld arbejdsuge forbereder du dig til de forskellige fag.

 

 

På den sidste halvdel af uddannelsen har du mulighed for at tage valgfrie kurser, som har din særlige interesse. Du kan også tage kortere projektorienteret forløb både i Danmark og i udlandet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En del af undervisningen foregår på mindre hold, hvor du arbejder sammen med andre i grupper om projekter. Mange studerende er glade for studiegrupper, så de forbereder sig sammen til undervisning og eksamener.

 

 

Som studerende på farmaci har du gode muligheder for at få et studiejob, der ikke bare giver råd til mere end havregryn, men som også er spændende og fagrelevant.

Et relevant studiejob kan give dig mulighed for at prøve dine kompetencer af i praksis.

I København og omegn findes en lang række små og store medicinalvirksomheder, hospitaler og styrelser, der giver mange attraktive studiejobmuligheder.

Der er dog begrænset tid ud over studiet til at arbejde.

 

 

Det er ikke muligt at komme på udveksling i løbet af bacheloruddannelsen, derimod er der gode muligheder på kandidatuddannelsen. Det kan fx være i forbindelse med valgfrie kurser eller specialet.

 

 

 

 

På folkesundhedsvidenskab bliver du specialist i at analysere årsager til og fordeling af sygdom i befolkningen, i at udvikle, implementere og evaluere sundhedspolitikker og sundhedsinterventioner og til at forebygge sygdom og forbedre sundhed.

Du analyserer komplekse problemer fra forskellige vinkler og skaber rammer for bedre generel sundhed for befolkningen.

Du arbejder fx i

 • sundhedsministeriet
 • kommunernes sundhedsafdelinger
 • medicinalindustrien
 • patientforeninger
 • internationale organisationer som Røde Kors, FN og WHO.

Lignende uddannelser