Vurdering i kvote 2 på medicin

Kvote 2-vurdering på medicin

Vi vurderer dine interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: