Vurdering i kvote 2 på medicin

Når du søger om optagelse i kvote 2 på medicin, skal du deltage i:

  1. En kvote 2-prøve
  2. Et skriftligt interview

Kvote 2-vurdering på medicin

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: