Særlige forhold

Der gælder særlige forhold, som du skal være opmærksom på i forbindelse med din ansøgning om optagelse på medicin.

Optagelse og studiestart på medicin

På medicin er der optagelse én gang om året, men studiestart to gange om året, således at halvdelen af de optagne starter i september, og den anden halvdel starter i februar. På ansøgningsskemaet skal du angive, om du ønsker studiestart i september eller i februar. Vi kan dog ikke garantere, at dit ønske om tidspunkt for studiestart bliver opfyldt.

Hvis flertallet ønsker at starte i september, flytter universitetet de yngste af de optagne til studiestart i februar. Du får svar 28. juli på din ansøgning til medicin, hvor det fremgår om du tilbydes studiestart i september eller februar.

Supplering, hvis du ønsker studiestart i februar

Ønsker du studiestart i februar, og vil du supplere i efteråret, kan du maks. supplere 2 fag fra 5. juli til 1. februar. Bemærk, at der er risiko for, at du bliver tilbudt en studieplads med start i september, og at du derfor skal have bestået din supplering senest 1. september for at få en studieplads. 

Læs også de generelle regler for supplering

Ændring af studiestart på medicin

Det er ikke muligt at få ændret den tildelte studiestartsdato.

Manuelle færdigheder

Kandidatuddannelsen i medicin kræver en del manuelle færdigheder relateret til klinisk undervisning og patientbehandling. Har du et fysisk handicap, skal du være opmærksom på, at du ikke kan gennemføre kandidatuddannelsen, hvis du ikke aktivt kan udføre de kliniske og manuelle opgaver.

Retningslinjer for hygiejne

Hospitalerne i Danmark har stort set alle et uniformskrav, der er fastsat af hygiejnemæssige årsager. Uniformskravet indebærer, at du har blottede arme fra albuerne og ned i kontakten med patienter. For at kunne gennemføre medicinuddannelsen skal du efterleve dette uniformskrav (se evt. mere i studieordningens fællesdel §23 stk. 5).

Børneattest

I løbet af medicinuddannelsen vil du blive bedt om at indlevere en børneattest i forbindelse med ophold på hospitalsafdelinger, hvor der er børn indlagt.