Særlige forhold

Der er knyttet en række særlige forhold til medicinuddannelsen.

Manuelle færdigheder

Kandidatuddannelsen i medicin kræver en del manuelle færdigheder relateret til klinisk undervisning og patientbehandling. Har du et fysisk handicap, skal du være opmærksom på, at du ikke kan gennemføre kandidatuddannelsen, hvis du ikke aktivt kan udføre de kliniske og manuelle opgaver.

Retningslinjer for hygiejne

Hospitalerne i Danmark har stort set alle et uniformskrav, der er fastsat af hygiejnemæssige årsager. Uniformskravet indebærer, at du har blottede arme fra albuerne og ned i kontakten med patienter. For at kunne gennemføre medicinuddannelsen skal du efterleve dette uniformskrav (se evt. mere i studieordningens fællesdel §23 stk. 5).

Børneattest

I løbet af medicinuddannelsen vil du blive bedt om at indlevere en børneattest i forbindelse med ophold på hospitalsafdelinger, hvor der er børn indlagt.