To kandidater i sundhed og informatik overvåger COVID-19

Maj 2020: Nour & Irfatha, kandidater i sundhed og informatik, arbejder med overvågning af COVID-19 på Statens Serum Institut.

De nyeste tal på antal smittede, testede og indlagte med coronavirus er baseret på data, som to dimittender fra uddannelsen sundhed og informatik har været med til at bearbejde og gjort anvendelige. De ”oversætter” kompliceret data til forståelig information, og dét er en af spidskompetencerne, de har fået med sig fra uddannelsen.

”Sundhed og informatik har givet mig kompetencer til at gå analytisk til værks, at skabe overblik og forstå terminologien mellem to forskellige verdner, nemlig IT og sundhed. Der er både udviklere, datamanagers, læger og andre fagfolk koblet til overvågningen af COVID-19, og som IT-arkitekt er det vigtigt for mig at formidle i korrekt terminologi, forstå og imødekomme krav og matche op mod den teknologi vi har til rådighed”, siger tidligere studerende på sundhed og informatik Irfatha Irshad.

Sundhed og informatik har givet mig kompetencer til at gå analytisk til værks, at skabe overblik og forstå terminologien mellem to forskellige verdner, nemlig IT og sundhed.

Irfatha Irshad, kandidat i sundhed og informatik

Nour Abushalleeh supplerer:

”Det er rigtig dejligt at få anerkendt vores faglighed, og få bekræftet, at en baggrund med forståelse for teknologi og sundhed kan være nyttig. Det er selvfølgelig en ærgerlig situation vi står i, men vi er klædt på til at håndtere det. Lige nu med COVID-19 erfarer vi dagligt, hvor relevante vores kompetencer er i den digitale udvikling af sundhedsvæsenet.  Helt konkret præger vi udviklingen med at bruge informationsteknologi til overvågning og forebyggelse af infektionssygdomme”.

Irfatha Irshad og Nour Abushalleeh arbejder som akademiske medarbejdere i Infektionsberedskabet på Statens Serum Institut. Siden første positive COVID-19 tilfælde har de på hver deres måde bidraget med at overvåge udviklingen af COVID-19 i Danmark og lave fremskrivningsmodeller til mulige scenarier.

Sammen med en masse andre fagpersoner inden for mikrobiologi, it-arkitektur og epidemiologi, er de hver dag med til at behandle den data, som ligger til grund for den daglige overvågningsrapport med epidemiologiske data om COVID-19. Rapporten publiceres med det formål at informere alle myndigheder, presse og borgere.