Undervisning og opbygning

Undervisning

På bacheloruddannelsen i sundhed og informatik går du til undervisning ca. 16 timer om ugen. Resten af tiden op til en fuld arbejdsuge forbereder du dig til de forskellige fag.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger for hele årgangen, holdundervisning og øvelser i mindre grupper. Gennem hele bachelorforløbet vil du samarbejde med dine medstuderende om projektopgaver og øvelser.

Undervejs i uddannelsen vil du møde undervisere med meget forskellige fagligheder – fra læger over statistikere til it-specialister. De vil udover selve undervisningen være med til at give dig et indblik i dine fremtidige karrieremuligheder og et netværk, der kan komme dig til gode efter uddannelsen.

Undervisningen og eksamener foregår på dansk, men du skal være forberedt på at læse akademiske tekster på engelsk.

Alle kurser på sundhed og informatik afsluttes med eksamen. Du vil primært gå til skriftlige eksamener både med og uden hjælpemidler, men du vil også have mundtlige prøver.

Studerende til undervisning i klasselokale

Opbygning

På bacheloruddannelsen har du overordnet fag i:

  • Sundhedsdata og databeskyttelse
  • Servicedesign
  • Projektledelse og innovation
  • Menneskekroppen og dens funktioner og sygdomme

Du har gode muligheder for selv at præge din uddannelse, bl.a. med udlandsophold.

Læs mere om udlandsophold på sundhed og informatik

Her er fagene, som de fordeler sig over uddannelsen: