Udlandsophold

Arbejdet med lægemidler indebærer, at du i stigende grad kommer til at virke i en række internationale sammenhænge. Det afspejler sig også i uddannelsen. Især på kandidatstudiet er der gode muligheder for at komme til udlandet, og mange studerende benytter sig af denne mulighed.

Der kan være tale om ophold i udlandet i forbindelse med specialet, men også i forbindelse med de valgfrie studieenheder. En tredje mulighed er at involvere sig i internationalt studenterarbejde gennem De Studerendes Råd.