Faglig profil og job

Faglig profil

Undervisningen på kandidatuddannelsen i farmaci på Københavns Universitet sikrer, at du som færdiguddannet farmaceut har mulighed for at finde beskæftigelse inden for en bred vifte af job i såvel den private som offentlige sektor. Farmaceuter arbejder med at identificere, formulere og løse komplekse farmaceutiske problemstillinger.

Kandidatuddannelsen i farmaci starter med et tværfagligt obligatorisk undervisningsforløb efterfulgt af en individuel specialisering. Bacheloruddannelsen i farmaci giver de grundlæggende færdigheder, der går forud for en specialisering på kandidatuddannelsen. Specialiseringen afhænger i høj grad af dine interesser – og kan for eksempel rette sig mod lægemiddelforskning, -udvikling og optimal lægemiddelanvendelse, herunder det kliniske område.

Læs mere om uddannelsens undervisning og opbygning.

Jobmuligheder

De fleste farmaceuter arbejder i medicinal- og biotekindustrien. 65% af de farmaceuter, der er uddannet inden for de seneste ti år, er ansat i industrien, 15% arbejder på apotekerne, mens de resterende 20% er offentligt ansatte.

Farmaceuter kan finde job indenfor alle trin i udviklingen af et lægemiddel – fra idé til færdigudviklet medicin. Farmaceuter kan altså varetage opgaver inden for farmakologisk og farmaceutisk udvikling, produktion, kvalitetssikring samt information og rådgivning om lægemidler. Farmaceuter kan også finde arbejde indenfor forskning og undervisning på fx universiteter.

Læs mere om dine karrieremuligheder som færdiguddannet farmaceut.