Faglig profil og job

Som kandidat i farmaci er du ekspert i medicin. Du kender de sygdomme, vi mennesker kan få, og du ved, hvordan lægemiddelstoffer finder vej og virker i vores krop. Det gør dig til en attraktiv kandidat på jobmarkedet.

Når du er farmaceut, er du en del af en branche i vækst. Du kan fx arbejde med at designe og udvikle ny medicin, rådgive patienter om den bedst mulige brug af medicin eller forske i lægemiddelstoffer.

Du får en god løn, når du er farmaceut – både når du er nyuddannet og senere i din karriere, hvor du har mulighed for at vælge mellem mange typer jobs. Du kan bl.a. blive specialist, leder, projektleder eller forsker.

 

Under din kandidatuddannelse i farmaci skal du gennemføre et halvt års praktikforløb i sundhedsvæsenet på apotek eller sygehusapotek. Her får du mulighed for at møde slutbrugerne af medicin, og du prøver din teoretiske viden af i praksis. Efter det kan du specialisere dig alt efter, hvad du interesserer dig for. Din specialisering kan fx rette sig mod lægemiddelforskning og -udvikling eller optimal brug af medicin.

 

 

Langt de fleste farmaceuter får jobs inden for life science, dvs. medicinal-virksomheder som fx Novo Nordisk og Lundbeck, i biotekvirksomheder som fx Bavarian Nordic, i medico-virksomheder som fx Coloplast, i sundhedsvæsenet som fx på sygehuse og private apoteker, i de offentlige styrelser eller på universiteter.

Når du er farmaceut, kan du blive alt fra specialist til direktør. Du kan fx

 • forske i sygdomme og lægemiddelstoffer
  Det kan være på et universitet eller i en forskningsenhed i en medicinalvirksomhed.
 • designe og udvikle ny medicin
  Det kan være som specialist, projektleder eller forsker hos en af de store førende medicinalvirksomheder.
 • afprøve nye lægemidler på patienter
  Det kan være på hospitaler og medicinalvirksomheder
 • hjælpe patienter med optimal brug af medicin
  Det kan være som klinisk farmaceut på et hospital eller som behandlerfarmaceut på et apotek.
 • sikre, at den medicin, patienter får, er sikker – både at kvaliteten er i top og at medicinens gavnlige effekt opvejer dens birkvirkninger
  Det kan være som farmaceut hos Lægemiddelstyrelsen eller i medicinalindustrien
 • rådgive andre sundhedsprofessionelle om brug af den bedst tænkelige medicin til den enkelte patient og patientgruppe. Det kan fx være som klinisk farmaceut på et hospital, hvor du binder de sundhedsfaglige discipliner sammen