Undervisning og opbygning

Undervisningsform

Kandidatuddannelsen i farmaci består af et halvt års obligatoriske fag, et halvt års valgfrie kurser, et halvt års studieophold på apotek eller sygehusapotek samt et speciale. Undervisningsformen på kandidatuddannelsen er derfor en blanding af forelæsninger, holdundervisning, studieophold, selvstudium og laboratorieforsøg (afhængigt af de valgfrie kurser).

Opbygning

1. år

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

Pharmaceutical Policy

Medicinal and Biostructural Chemistry

Valgfrie kurser eller 
studieophold på apotek

Toxicology and Drug Safety Advanced Pharmaceutics

2. år

Blok 1     Blok 2     Blok 3 Blok 4
Valgfrie kurser og/eller kandidatspeciale

Valgfrie kurser og/eller kandidatspeciale

Valgfrit forløb

Kandidatuddannelsen i farmaci omfatter et valgfrit forløb i form af valgfri kurser på mellem 7,5 og 30 ECTS. PharmaSchool udbyder omkring 27 valgfrie fag, der bredt dækker de mest almindelige farmaceutiske specialiseringer. Herudover kan du også vælge at udarbejde en selvstændig forskningsopgave. Du kan vælge kurser fra andre fakulteter på Københavns Universitet eller fra andre uddannelsesinstitutioner fx CBS, RUC og DTU. Du kan også vælge at tage valgfag i udlandet.

Studieophold

Som en integreret del af farmaceutuddannelsen skal du på et halvt års studieophold på apotek eller sygehusapotek. Studieopholdet giver kendskab til sundhedssektoren og lejlighed til at møde medicinbrugerne. Du får praktisk indblik i information, rådgivning og vejledning om anvendelsen af lægemidler, økonomi, ledelse og organisation, lægemiddellovgivning og samarbejde med andre sundhedsprofessioner i lokalområdet og på sygehusene.

Under studieopholdet udarbejdes opgaver og projekter, der er tilknyttet det pågældende apotek. Ophold på apoteket giver dig som færdiguddannet farmaceut autorisation til at fungere som farmaceut på apotek og sygehusapotek både i Danmark og i andre EU-lande. Erfaringerne fra studieopholdet på apoteket er også i høj kurs i lægemiddelindustrien, hvor praktisk erfaring med vejledning og håndtering af lægemidler er et godt kort at have på hånden, når der skal søges job.

Speciale

Før du bliver cand.pharm., skal du skrive kandidatspeciale. Det er en farmaceutisk relevant forskningsopgave af minimum et halvt års varighed (30-60 ECTS), og du er tilknyttet en forsker, der fungerer som specialevejleder. Du har mulighed for at følge valgfrie kurser, der lægger op til specialeemnet og dermed specialisere dig.

Mange specialevejledere har gode kontakter til industri og udland og kan eventuelt formidle et specialeophold uden for PharmaSchool. Den mulighed benytter mere end halvdelen af de specialestuderende sig af. De fleste af disse skriver speciale i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Kursusinformation

Se kursus- og eksamensbeskrivelser i KU's kursusdatabase.