Adgangskrav

Du kan søge ind på kandidatuddannelsen i farmaci på Københavns Universitet, hvis du

  • er i gang med det sidste semester af bacheloruddannelsen i farmaci eller
  • har en afsluttet bacheloruddannelse i farmaci. 

Det er udelukkende din bacheloruddannelse, der bliver brugt som adgangsgrundlag på kandidatuddannelsen i farmaci.

 

Du er retskravsbachelor til kandidatuddannelsen i farmaci, når du

  • har en bacheloruddannelse i farmaci fra Københavns Universitet
  • påbegynder din kandidatuddannelse senest 3 år efter, du har afsluttet din bacheloruddannelse

Ansøgere med retskrav er garanteret en studieplads.

 

 

Du opfylder alle adgangskrav og kan søge ind på kandidatuddannelsen, når du har gennemført nedenstående bacheloruddannelse:

  • Bachelor i farmaci – Syddansk Universitet

Den adgangsgivende bacheloruddannelse må ikke være ældre end 5 år ved påbegyndelsen af 1. semester på kandidatuddannelsen.

 

Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har en farmaceutisk bacheloruddannelse fra et udenlandsk universitet, som opfylder følgende:

  • Din uddannelse skal fagligt svare til bacheloruddannelsen i farmaci på Københavns Universitet.
  • Du skal have bestået studieelementer for 180 ECTS, svarende til en 3-årig bacheloruddannelse.

Et optagelsesudvalg vurderer din ansøgning på baggrund af dine faglige kvalifikationer, dit CV og en beskrivelse af faglig relevans.

Den adgangsgivende bacheloruddannelse må ikke være ældre end 5 år ved påbegyndelsen af 1. semester på kandidatuddannelsen.

 

Det er ikke muligt at tage supplerende kurser for at opfylde adgangskravene i forbindelse med optagelse på kandidatuddannelsen i farmaci.

Har du spørgsmål, kan du kontakte studievejledningen.

 

Sprogkrav

Det er et krav, at du kan formulere dig skriftligt og mundtligt på dansk.

 

Hvis du er udenlandsk statsborger, skal du dokumentere, at du har bestået studieprøven i dansk inden studiestart.

Har du studiestart i

  • september, skal du bestå prøven senest 15. august
  • februar, skal du bestå prøven senest 15. januar.

Studieprøvens fire discipliner er: Læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation. Du skal bestå hver disciplin med karakteren 7 som minimum. 

Ansøgere fra Sverige, Norge, Finland, Færøerne og Island skal ikke dokumentere danskkundskaber.

Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og Studieskolen i København.