Adgangskrav

Du kan søge ind på kandidatuddannelsen i farmaci på Københavns Universitet, hvis du

 • er i gang med det sidste semester af bacheloruddannelsen i farmaci eller
 • har en afsluttet bacheloruddannelse i farmaci. 

Det er udelukkende din bacheloruddannelse, der bliver brugt som adgangsgrundlag på kandidatuddannelsen i farmaci.

 

Du er retskravsbachelor til kandidatuddannelsen i farmaci, når du

 • har en bacheloruddannelse i farmaci fra Københavns Universitet
 • påbegynder din kandidatuddannelse senest 3 år efter, du har afsluttet din bacheloruddannelse

Ansøgere med retskrav er garanteret en studieplads.

 

 

Du opfylder alle adgangskrav og kan søge ind på kandidatuddannelsen, når du har gennemført nedenstående bacheloruddannelse:

 • Bachelor i farmaci – Syddansk Universitet

Se hvilke kandidater på KU, din bachelor er forhåndsgodkendt til at give adgang til

 

Du kan søge om optagelse på kandidatuddannelsen i farmaci, hvis du har bestået en teoretisk og eksperimental funderet farmaceutisk uddannelse.

Du skal desuden have bestået kurser inden for følgende fagområder for at være kvalificeret til optag:

 • 52,5 ECTS inden for lægemiddelstoffers kemiske grundlag
 • 37,5 ECTS inden for lægemiddelstoffers biologiske grundlag
 • 37,5 ECTS inden for farmaceutisk udvikling og fremstilling af lægemidler
 • 22,5 ECTS inden for lægemidlers anvendelse

Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret optag på uddannelsen.

 

Det er ikke muligt at tage supplerende kurser for at opfylde adgangskravene i forbindelse med optagelse på kandidatuddannelsen i farmaci.

Har du spørgsmål, kan du kontakte studievejledningen.

 

 

Du skal have bestået din adgangsgivende bacheloruddannelse senest 5 år inden studiestart.

Hvis den er ældre end 5 år gammel, kan du søge om en dispensation for forældelseskravet.

Hvis du ønsker at søge om dispensation, skal du uploade følgende dokumenter i ansøgningsportalen, når du udarbejder din ansøgning om optag:

 • En ansøgning hvor du selv beskriver, hvordan du siden færdiggørelsen af din bacheloruddannelse har vedligeholdt din faglige kvalifikationer (fx relevant arbejde, praktikker, efteruddannelse)
 • Dokumentation – fx ansættelseskontrakter, diplomer osv.

 

Sprogkrav

Det er et krav, at du kan formulere dig skriftligt og mundtligt på dansk.

 

Hvis du er udenlandsk statsborger, skal du dokumentere, at du har bestået studieprøven i dansk inden studiestart.

Har du studiestart i

 • september, skal du bestå prøven senest 15. august
 • februar, skal du bestå prøven senest 15. januar.

Studieprøvens fire discipliner er: Læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation. Du skal bestå hver disciplin med karakteren 7 som minimum. 

Ansøgere fra Sverige, Norge, Finland, Færøerne og Island skal ikke dokumentere danskkundskaber.

Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og Studieskolen i København.