Adgangskrav

Hvis du har afsluttet eller er i gang med sidste semester af bacheloruddannelsen i farmaci på et dansk universitet, opfylder du automatisk adgangskravende til kandidatuddannelsen i farmaci på Københavns Universitet. Om vi kan optage dig afhænger af, om du er retskravsbachelor, og om vi har ledige pladser på uddannelsen. 

Læs om frister og søg om optagelse

Vurdering af kvalifikationer

Det er udelukkende din bacheloruddannelser, der bliver brugt som adgangsgrundlag. Der er ikke mulighed for supplering på kandidatuddannelsen i farmaci.

 

 

 

Hvis du har en farmaceutisk bacheloruddannelse fra et udenlandsk universitet, kan du kun i særlige tilfælde optages på kandidatuddannelsen. Fakultetet kan efter en individuel faglig vurdering bedømme, om din bacheloruddannelse kan sidestilles med bacheloruddannelsen i farmaci ved Københavns Universitet.

Bemærk, at den adgangsgivende bacheloruddannelse ikke må være ældre end 5 år ved påbegyndelsen af 1. semester på kandidatuddannelsen.

Krav om dansk-kvalifikationer (gælder ikke ansøgere fra Norden)

Som ansøger med en udenlandsk bacheloruddannelse skal du have bestået studieprøven i dansk inden studiestart for at kunne optages på kandidatuddannelsen i farmaci på Københavns Universitet. 

Studieprøvens fire discipliner er: Læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation. Disciplinerne skal hver for sig minimum være bestået med karakteren 7.

Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler samt Studieskolen i København.

Udvælgelseskriterier

Din ansøgning vil blive vurderet på baggrund af dine faglige kvalifikationer, dit CV og en beskrivelse af faglig relevans.