Undervisning og opbygning

Kandidatuddannelsen i filosofi er på to år og afsluttes med et speciale. Du har mulighed for at fordybe dig i et afgrænset emne inden for filosofien.

Du kan også som en del af kandidatuddannelsen i filosofi vælge at tage et semester til udlandet. Uddannelsen har indgået udvekslingsaftaler med en lang række nordiske og europæiske universiteter. Læs mere under udlandsophold.

Kontakt til erhvervsliv og organisationer

Undervejs i uddannelsen er der mulighed for et tæt samarbejde med erhvervslivet eller organisationer. Du kan tage et projektorienteret forløb, hvor du prøver dine kompetencer af i praksis på en arbejdsplads, eller du kan skrive et virksomhedsspeciale.

Opbygning

Nedenfor kan du se det anbefalede studieforløb på kandidatuddannelsen i filosofi.

Gymnasiesidefag

Hvis du ønsker at blive gymnasielærer, kan du kombinere din uddannelse med et andet gymnasiesidefag. Du kan tage kandidatuddannelsen i filosofi med  gymnasierettet profil, hvis du har bestået bachelordelen af dit sidefag (45 ECTS tilvalg) som del af din bacheloruddannelse og du er indskrevet på kandidatdelen af sidefaget.

 

1. år 1. semester 2. semester

Politik, samfund og værdier (15 ECTS)

Viden, videnskab og teknologi (15 ECTS)

Bevidsthed, rationalitet, identitet og det menneskelige vilkår (15 ECTS)

Anvendt filosofi (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Kandidattilvalg (30 ECTS)

Speciale (30 ECTS)

 

 

 

 

 

1. år 1. semester 2. semester

Politik, samfund og værdier (15 ECTS)

Filosofi i kontekst (15 ECTS)

eller

Fænomenologi og bevidsthedsfilosofi (15 ECTS)

Bevidsthed, rationalitet, identitet og det menneskelige vilkår (15 ECTS)

Kandidatsidefag (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Kandidatsidefag (15 ECTS) Speciale (30 ECTS)
Kandidatsidefag (15 ECTS)