Undervisning og opbygning

Kandidatuddannelsen i filosofi er på to år og afsluttes med et speciale. Du har mulighed for at fordybe dig i et afgrænset emne inden for filosofien.

Du kan også som en del af kandidatuddannelsen i filosofi vælge at tage et semester til udlandet. Uddannelsen har indgået udvekslingsaftaler med en lang række nordiske og europæiske universiteter. Læs mere under udlandsophold.

Kontakt til erhvervsliv og organisationer

Undervejs i uddannelsen er der mulighed for et tæt samarbejde med erhvervslivet eller organisationer. Du kan tage et projektorienteret forløb, hvor du prøver dine kompetencer af i praksis på en arbejdsplads, eller du kan skrive et virksomhedsspeciale.

Opbygning

Nedenfor kan du se det anbefalede studieforløb på kandidatuddannelsen i filosofi afhængigt af, hvilken profil du vælger.

Gymnasiesidefag

Hvis du ønsker at blive gymnasielærer, kan du kombinere din uddannelse med et andet gymnasiesidefag. Du kan tage kandidatuddannelsen i filosofi med  gymnasierettet profil, hvis du har bestået bachelordelen af dit sidefag (45 ECTS tilvalg) som del af din bacheloruddannelse og du er indskrevet på kandidatdelen af sidefaget.