Faglig profil og job

Faglig profil

Franskstudiet ved Københavns Universitet har som målsætning, at du som kandidat i fransk har et sprogligt niveau, der gør, at du kan undervise kvalificeret i fx gymnasieskolen, arbejde professionelt fx som oversætter eller som forhandler i erhvervssammenhænge. Desuden har du viden om Frankrig (kultur og samfundsforhold generelt og fransk sprog og litteratur mere specifikt) samt i et vist omfang andre fransksprogede lande, og du kan påtage dig et bredt spektrum af formidlingsopgaver som undervisning, forlagsarbejde m.m.

Dertil kommer selvfølgelig, at den færdige kandidat har erfaring med datasøgning, analytisk træning og indsigt i de sproglige og kulturelle forhold, der er forudsætningen for en vellykket kommunikation og derfor kan påtage sig opgaver inden for disse felter i erhvervslivet.

Jobmuligheder 

Kandidatgraden giver en række forskellige jobmuligheder, og dit tilvalg uden for det centrale fag giver dig mange muligheder for at tone din uddannelse i en bestemt retning.  

Mød 6 uddannede kandidater og læs om deres karriere med sprog

Med en uddannelse i fransk sprog og kultur er du rustet til en karriere inden for blandt andet undervisning, oversættelse, kulturformidling, sproglig rådgivning, interkulturelle relationer og konsulentvirksomhed. Flere undersøgelser viser, at der på arbejdsmarkedet er behov for sproglige kompetencer og kulturel viden i såvel private som offentlige virksomheder.

Du bliver uddannet til både selvstændigt og i team at formidle komplicerede problemstillinger til forskellige typer publikum - og kan på denne baggrund varetage formidlende og pædagogiske funktioner inden for mange forskellige erhvervsområder. Med en viden om de sproglige og kulturelle variationer, der findes inden for den fransktalende verden, kan du også varetage formidlings- eller konsulentfunktioner i internationale organisationer og virksomheder.

Eksempler på færdige kandidaters jobs:

  • Gymnasielærer
  • Kulturmedarbejder ved fransksprogede ambassader i Danmark
  • International koordinator i uddannelsessektoren
  • Oversætter 
  • Forlagsredaktør
  • Konsulent inden for forskning og udvikling
  • HR-konsulent i privat virksomhed

Stephanie er cand. mag i fransk og skriver ph.d. på fransk sprog og kultur, hvor hun undersøger, hvordan man underviser i fransk i folkeskolen.