Forskning i fransk sprog og kultur

Franskfagets forskning fordeler sig på fire hovedområder og dækker hele den fransksprogede verden:

1. fransksproget litteratur i og uden for Frankrig med afsæt i litteraturhistoriske og -teoretiske problemstillinger

2. fransk sprog ud fra en bred vifte af emner: grammatik, fonetik, lingvistik, sprogvariation, herunder sociolingvistik, sproghistorie og sprogpolitik, analyse af fransk talesprog og oversættelse

3. kultur og kulturhistorie med fokus på en lang række emner som kulturpolitik, film og kunsthistorie, gastronomi, Paris’ historie, mode, intellektualisme

4. fremmedsprogspædagogik og uddannelsespolitiske problemstillinger med relevans for fremmedsprogsfagene.